2005-08-08 18:05:33

Zmeny v organizácii Biskupskej synody


Vatikán: 11. riadne generálne zhromaždenie Synody biskupov sa bude konať vo Vatikáne od 2. do 23. októbra. Aj keď téma synody „Eucharistia: zdroj a vrchol života a poslania Cirkvi“ zostala nezmenená, Benedikt XVI. zaviedol niektoré zmeny, ktoré sa týkajú priebehu stretnutia.

Predovšetkým bol zmenený dátum ukončenia synody, ktorá mala trvať až do 29. októbra, no jej záber bude už 23. októbra. Cieľom bolo zhustenie prác a vyhnutie sa tomu, aby biskupi boli príliš dlho mimo vlastných diecéz. Každý synodálny otec, ktorých bude okolo 250, bude môcť vystúpiť s príhovorom dlhým 6 minút, namiesto predchádzajúcich osem. Každý deň, na konci generálnej kongregácie, bude vyhradený priestor jednej hodiny, kde každý bude môcť vystúpiť bez časového obmedzenia.

Diskusie budú moderovať predsedovia – delegáti, ktorí budú mať za úlohu nielen ohlásiť meno vystupujúceho, ale aj usmerňovať príspevky. Práce synody budú prebiehať aj v dvanástich menších skupinách v piatich oficiálnych jazykoch: taliančine, francúzštine, angličtine, španielčine a nemčine.

Oproti poslednej synode sa nebude používať latinský jazyk. Synody sa zúčastnia aj poslucháči a odborníci, ktorí budú môcť nielen počúvať, ale aj vystúpiť v diskusiách, no bez práva hlasovať. K zmenám príde aj na technickom poli. Po prvý raz sa o otázkach menšieho významu bude hlasovať elektronicky.All the contents on this site are copyrighted ©.