2005-08-01 16:14:30

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána


Castel Gandolfo: Po dňoch strávených v horách Valle d´Aosty, som rád, že dnes môžem byť medzi vami, drahí Castelláni, ktorí ste vždy veľmi pohostinní voči pápežovi. S láskou vás všetkých pozdravujem, počnúc biskupom z Albána, miestnym farárom a ďalšími kňazmi Castel Gandolfa. Pozdravujem starostu, predstaviteľov miestnej samosprávy a ďalšie prítomné autority. Osobitným spôsobom riaditeľa pápežského domu, jeho zamestnancov ako aj všetkých obyvateľov tohto úsmevného a pokojného mestečka. Zvlášť srdečne pozdravujem pútnikov ktorí tu prišli z rozličných krajín. Ako viete, pre mňa je to prvý letný pobyt, ktorý trávim tu v Castel Gandolfo. Ďakujem za slávnostné prijatie, ktorého sa mi dostalo vo štvrtok a ktoré aj dnes nie je o nič menšie.
 
Blíži sa XX. Svetový deň mladých, ktorý sa uskutoční v Kolíne, a na ktorom, ak Pán Boh dá, sa zúčastním aj ja v dňoch od 18. do 21. augusta – aj keď už nie som mladý, ale mám mladé srdce. Zo všetkých končín Európy a sveta, sa v budúcich dňoch vydajú na cestu do Nemecka skupiny chlapcov a dievčat podľa príkladu svätých Murdcov, ako aj napovedá téma: „Prišli sme sa mu pokloniť“. (Mt 2,2). Chcel by som pozvať mladých veriacich z celého sveta, aj tých ktorí sa nebudú môcť zúčastniť tejto mimoriadnej cirkevnej udalosti, aby sa zjednotili v spoločnom duchovnom putovaní ku prameňom našej viery.
 
Podľa šťastnej intuície milovaného pápeža Jána Pavla II., Svetový deň mládeže je výsostným stretnutím s Kristom, v pevnom vedomí, že iba On ponúka ľudským bytostiam plnosť života, radosti a lásky. Každý kresťan je pozvaný vstúpiť do hlbokého spoločenstva s ukrižovaným a zmŕtvychvstalým Pánom, adorovať ho v modlitbe, v meditácii a predovšetkým v zbožnej účasti na Eucharistii, aspoň v nedeľu, na malej „týždennej Veľkej noci“. Takýmto spôsobom je možné stať sa jeho opravdivými učeníkmi, ktorí sú pripravení ohlasovať a svedčiť v každom okamihu krásu a obnovujúcu silu Evanjelia.
 
Kiež Panna Mária, Matka Vykupiteľa, ktorej nanebovzatie si pripomenieme v auguste, bdie nad všetkými, ktorí sa chystajú zúčastniť Svetového dňa mladých. Ona, ktorá nás vždy predchádza na púti viery, nech osobitným spôsobom vedie mladých pri hľadaní opravdivého dobra a autentickej radosti.
 
Po modlitbe Anjel Pána Svätý Otec ešte dodal:
Ako viete, Írska Republikánska armáda (IRA) v Severnom Írsku v minulých dňoch oznámila, že formálne ukončila ozbrojený boj a odteraz chce využívať, ako prostriedok, iba mierové rokovania. Je to pekná správa, ktorá kontrastuje s bolestivými udalosťami, ktorých sme každodenne svedkami v mnohých častiach sveta a ktorá právom vzbudila uspokojenie a nádej na tomto ostrove a tiež v celom medzinárodnom spoločenstve.
 
Aj ja sám som veľmi rád, že sa môžem pripojiť k takýmto pocitom. Okrem toho povzbudzujem všetkých bez výnimky, aby s odvahou napredovali vo vytýčenej ceste a podujali sa k ďalším krokom, ktoré by umožnili posilniť vzájomnú dôveru, napomáhali zmiereniu a posilneniu jednaní, ktoré by viedli k spravodlivému a trvalému pokoju. Robím to s tou istou rozhodnosťou, s ktorou môj ctihodný predchodca Ján Pavol II. v Droghede, v septembri 1979, úpenlivo prosil všetkých, aby sa vzdialili z ciest násilia a vrátili sa na cesty pokoja. Zverme našu spoločnú modlitbu na tento úmysel príhovoru Panny Márie, Svätého Patrika, a všetkých írskych svätých.All the contents on this site are copyrighted ©.