2005-07-19 14:47:03

Mons. Schwarz z Mostu pri Bratislave biskupom Lineckej diecézy


Rakúsko: Pápež Benedikt XVI. menoval viedenského pomocného biskupa Ludwiga Schwarza za diecézneho biskupa Lineckej diecézy.
 
V rámci Biskupskej konferencie Rakúska má na starosti rozvojovú prácu a komisiu pre Spravodlivosť a pokoj. Je aj predsedom koordinačného centra pre medzinárodný rozvoj.
 
Biskup Schwarz sa narodil 4. 6. 1940 v Moste pri Bratislave. Po skončení druhej svetovej vojny, keď mal 5 rokov, boli všetci nemecky hovoriaci občania z Mostu vyhnaní.
 
Po internovaní v tábore pri Bratislave prišla rodina na jeseň roku 1945 do Viedne. Tu navštevoval biskup Schwarz školu a vo veku 14 rokov odišiel na Gymnázium saleziánov dona Bosca v Unterwaltersdorfe. Tam sa roku 1956 rozhodol vstúpiť do tejto rehole.
 
V roku 1978 ho zvolili za provinciála rehole so sídlom vo Viedni. V rokoch 1985 až 1999 prednášal v Ríme klasickú a kresťanskú filológiu. Bol aj národným riaditeľom Pápežských misijných diel v Rakúsku.
 
V roku 2001 ho pápež Ján Pavol II. menoval za pomocného biskupa Viedenskej arcidiecézy.All the contents on this site are copyrighted ©.