2005-07-13 14:09:22

Zasadne nadácia Populorum Progressio


Peru: Od 20. do 24. júla sa v hlavnom meste Lime, uskutoční stretnutie administratívnej rady nadácie Populorum Progressio. Jej predsedom je arcibiskup Paul Cordes, ktorý povedie stretnutie. Jeho cieľom je schválenie podpory pre 200 projektov za viac ako dva milióny dolárov.
 
Tento rok najviac financií, až 60 percent pôjde na vzdelávacie programy. Poľnohospodárstvo dostane 20 percent a na podporu malých firiem pôjde ďalších 20 percent.
 
Zdroje financií vo veľkej miere pochádzajú z Talianska. K nim sa pridávajú dary súkromných osôb a ostatných štátov. Administratívnu rady nadácie tvoria kňazi z najchudobnejších krajín. Práve oni rozhodujú o použití peňazí.
 
Stretnutie sa koná v Peru aj preto, že po Haiti je krajinou s najnižším vzdelaním. Okrem iného trpí vážnym problémom sťahovania ľudí z vidieka do veľkomiest. To má za následok vytváranie okrajových štvrtí, v ktorých nie je možné žiť. Nadácia Populorum Progressio chce byť znamením nádeje práve pre týchto ľudí.
 
Nadáciu založil v roku 1992 Ján Pavol II. s cieľom pomáhať najchudobnejším ľuďom v Južnej Amerike. Od svojho založenia podporila zhruba 2000 projektov, v celkovej sume 17 miliónov dolárov.All the contents on this site are copyrighted ©.