2005-07-01 08:18:55

Mariánska púť v Levoči


Slovensko: Tradičná púť na Mariánsku Horu v Levoči sa uskutoční v dňoch 2. - 3. júla 2005.
 
Slávnostnú sv. omšu v nedeľu 3. júla 2005 bude sláviť o 10.00 h arcibiskup Henryk Nowacki, Apoštolský nuncius v Slovenskej republike. Kázať bude Mons. František Tondra, spišský diecézny biskup.
 
Púť sa bude niesť v duchu Roka Eucharistie a desiateho výročia pápežskej návštevy v Levoči, ktorú Svätý Otec Ján Pavol II. navštívil 3.7.1995.
 
Celý týždeň pred púťou sú sv. omše slávené v Bazilike Navštívenia Panny Márie, na Mariánskej Hore, vždy o 17.00 h.
 
Veriaci budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia v priestoroch exercičného domu, ako aj v okolí baziliky, kde budú rozmiestnené spovednice.All the contents on this site are copyrighted ©.