2005-06-29 08:51:21

Kompendium Katechizmu Katolíckej cirkvi


Vatikán: Pápež Benedikt XVI. predsedal v utorok predpoludním v Klementínskej sále modlitbe liturgie hodín.
 
Počas tohto duchovného stretnutia mu bolo predstavené Kompendium Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktoré pripravila osobitná komisia, na čele ktorej stál vtedy on sám, ešte ako kardinál Jozef Ratzinger.
 
Komisiu v roku 2003 zriadil pápež Ján Pavol II. Samotný Katechizmus Katolíckej cirkvi dostali veriaci z rúk Jána Pavla II. 7. decembra 1992.
 
190 stránkové Kompendium obsahuje syntetické a dialogické formulácie obsahu našej katolíckej viery a morálky.
 
Prvé dve kópie Kompendia dostal Benedikt XVI. už 18. júna z rúk predstaviteľov vydavateľstva Libreria editrice vaticana, ktoré ho vydalo.
 
Na knižný trh sa Kompendium dostane 29. júna, na sviatok apoštolov svätého Petra a Pavla.
 
Svätý Otec Benedikt XVI. vydal pri tejto príležitosti vlastnoručne napísaný list - Motu proprio.
 
Uvádza v ňom, že uplynulo viac ako 10 rokov od vydania Katechizmu Katolíckej cirkvi, ktorý vyšiel na žiadosť osobitnej Synody biskupov, pri príležitosti 20. výročia od skončenia II. vatikánskeho koncilu.
 
Pápež sa v liste poďakoval všetkým, čo spolupracovali na vydaní Kompendia, a tiež kardinálom i predsedom jednotlivých biskupských konferencií za ich pripomienky.
 
Kompendium sa stručne a zrozumiteľne obracia na každého človeka, ktorý uprostred veľkého množstva rozličných ideí a posolstiev túži poznať Cestu, Pravdu a Život, ktoré Boh zveril Cirkvi, založenej jeho Synom.All the contents on this site are copyrighted ©.