2005-06-08 07:37:57

Benedikt XVI. kritizoval rozličné spolunažívania muža a ženy


Vatikán: Benedikt XVI. zavítal v pondelok večer do Baziliky svätého Jána v Lateráne, kde príhovorom otvoril pastoračné sympózium Rímskej diecézy na tému: Rodina a kresťanské spoločenstvo – výchova človeka a odovzdanie viery.
 
Stretnutie potrvá do štvrtku 9. júna. Sympózium je pokračovaním mestskej misie, ktorú inicioval ešte pápež Ján Pavol II. ako súčasť duchovnej prípravy Rímskej diecézy na Veľké jubileum roku 2000.
 
Benedikt XVI. vo svojom príhovore uviedol, že „misijný zápal Rímskej diecézy je už dva roky zameraný predovšetkým na rodinu, ktorá je v súčasnosti vystavená najrozličnejším hrozbám a ťažkostiam, a preto potrebuje byť evanjelizovaná a podporovaná.
 
Kresťanské rodiny sú rozhodujúcim zdrojom pri výchove vo viere, pri budovaní Cirkvi ako mystického Tela, ako spoločenstva. Aby sme pochopili poslanie rodiny v kresťanskom spoločenstve ako aj jej úlohu pri výchove osobnosti a odovzdávaní viery, vždy musíme mať na pamäti význam manželstva a rodiny v pláne Boha, ktorý je naším Stvoriteľom a Spasiteľom.
 
Svätý Otec potom citoval a rozviedol myšlienky apoštolskej exhortácie Jána Pavla II., Familiaris consortio (čl. 12 – 16).
 
„Manželstvo a rodina – zdôraznil - nie sú náhodné spoločenské skutočnosti, ani výsledok osobitných historických či hospodárskych situácii, ktoré by mohli byť jednoducho nahradené inými.“
 
Otázka správneho vzťahu muža a ženy korení v Bohu. Človek totiž bol stvorený na obraz Boha, Boha, ktorý je vo svojej podstate láska. Preto povolanie človeka k láske je to, čo ho robí autentickým obrazom Boha.
 
Len v miere v akej miluje, stáva sa podobným Bohu a iba v prostredí rodinnej lásky môže rásť viera, ktorá deťom dokáže dať budúcnosť. Deťom, ktoré nie sú ničím iným, než plodom manželskej lásky. Práve táto viera je zároveň aj zárukou budúcnosti celej spoločnosti.
 
Preto – upozornil Benedikt XVI. – rozličné formy spolunažívania muža a ženy, ktorých sme dnes svedkami: manželstvo na skúšku, voľné spolužitie až po pseudomanželstvo medzi osobami toho istého pohlavia, sú výrazmi anarchistickej slobody.
 
Pre ne je posvätné ľudské telo, ba i človek sám - obyčajnou skutočnosťou, s ktorými možno svojvoľne narábať. V tejto logike človeku nepatrí žiadna dôstojnosť.
 
V ďalšej časti svojho príhovoru Benedikt XVI. priblížil manželstvo a rodinu v dejinách spásy Starého i Nového zákona, rodinu uprostred Cirkvi, ktorú ohrozuje relativizmus.
 
V závere svojho príhovoru, ktorý trval 35 minút a prítomní ho desaťkrát odmenili potleskom, sa Svätý Otec dotkol aj úlohy pomoci, ktorú rodine a manželom majú poskytnúť kňazi.
 
Ich príklad je neraz aj pri povolaní k zasvätenému životu pre chlapcov a dievčatá kresťanských rodín rozhodujúci. Toto svedectvo Cirkev právom očakáva od všetkých kňazov a zasvätených osôb.All the contents on this site are copyrighted ©.