2005-05-24 09:00:34

V Bosne a Hercegovine sa stretli rodiny


Bosna a Hercegovina: Katolíci zo stredoeurópskych krajín sa v dňoch 20. a 21. mája stretli na púti v Kuprese v Bosne a Hercegovine.
 
Ide o pokračovanie vlaňajšej Púte národov do Mariazellu (21. 5. 2004), na ktorej participovalo osem krajín v rámci projektu Stredoeurópske katolícke dni.
 
Organizátori odhadli počet pútnikov na 15 tisíc. Konferenciu biskupov Slovenska zastupoval vojenský ordinár Mons. František Rábek. Do Kupresu pricestovala aj skupina Mariánskeho kňazského hnutia, zástupcovia mládeže i Slovenského Orla.
 
Každá zo zúčastnených krajín priniesla osobitný dar, ktorý odovzdali počas svätej omše. Zo Slovenska priviezli Drevenú sochu Sedembolestnej Panny Márie, dielo majstra Vašeka z Mojzesova.
 
Na svätej omši sa zišli traja kardináli, viedenský Christoph Schoenborn, sarajevský Vinko Puljič, ktorý bol hlavným celebrantom a záhrebský Josip Bozanič, ktorý ml homíliu. Koncelebrovalo ďalších 26 biskupov a asi 400 kňazov.
 
Na záver svätej omše prečítali predstavitelia jednotlivých biskupských konferencií posolstvo z Kupresu.
 
Pred rokom nás Stredoeurópske katolícke dni spojili na Púti národov. Pápež Benedikt XVI. nás pri svojom uvedení do úradu povzbudil: „Ako veriaci nie sme nikdy sami. Patríme k veľkému zástupu svätých. Kristus, Dobrý Pastier, nás predchádza a sprevádza, chráni nás a chce nás doviesť k plnosti života.“
 
Dnes sme sa tu v Kuprese zhromaždili, aby sme spolu s Kristom kráčali ďalej. Spoločne odovzdávame Božiemu domu zasvätenému Svätej rodine týchto osem zvonov, ktoré predstavujú našich osem krajín a ktoré po prvý raz zazneli v Mariazelli.
 
Tento chrám je ešte len staveniskom a to nám pripomína, že aj Európa je staveniskom, ktoré možno s Božou pomocou ďalej budovať.
 
Rodiny „sú nenahraditeľnými prvkami spoločnosti a Cirkvi. Nízky počet detí v našich krajinách je jedným z najväčších problémov Európy. Sme pevne odhodlaní pridŕžať sa ideálu stabilného manželstva a rodiny a pomáhať znášať osud tým, ktorých trvalé vzťahy sa rozbili.“ (Posolstvo z Mariazellu, 6).
 
V Kristovi, pod ochranou jeho matky a na príhovor sv. Jozefa môžeme rozvíjať v našich rodinách to, na čo ich Boh povolal: Rodiny žijú vo viere a odovzdávajú ju ďalej.
 
Spoločná viera je pre rodiny silou a oporou. V živote z viery nachádzame smer a istotu. V zápase o vieru sme povolaní na prehĺbenie nášho vzťahu k Bohu a k ľuďom a môžeme povzbudiť aj ďalších, aby sa odvážili vykročiť na cestu, ktorá je často náročná.
 
Rodiny vznikajú, rastú a pretrvávajú v nádeji. Láskyplná neistota, do ktorej vstúpil Boh skrze spoločenstvo s nami ľuďmi, sa konkrétne odráža v rodinnom spolužití. Nádej nás vedie vpred aj cez krízy a nešťastia.
 
Základom rodiny je láska. Dar lásky nás robí schopnými povedať tomu druhému bezpodmienečné „áno“. Takáto láska dokazuje svoju pravosť nielen v ťažkých okolnostiach, ktoré si pretrpela aj Svätá rodina, ale nám tiež umožňuje s Pannou Máriou povedať „áno“ Božej vôli, s Jozefom pochybovať, hľadať a byť vernými, s Ježišom ísť po ceste kríža a mať účasť na jeho zmŕtvychvstaní.
 
Tak môže byť rodina aj pre národy Európy vzorom spolužitia: v rovnakej dôstojnosti, v ich individuálnej rôznosti a v spoločnej zodpovednosti. Pod ochranou Svätej rodiny a podľa jej vzoru osmeľme sa vykročiť vpred. V tomto duchu vykračujú aj naši mladí na Svetové dni mládeže v Kolíne nad Rýnom.
 
V roku 2006 pozývame predovšetkým všetky rodiny, aby putovali na najbližšie pútnické mariánske miesta a tam okúsili na príhovor Márie spoločenstvo v tom, na ktorého nám ona ukazuje: v Kristovi – nádeji Európy.All the contents on this site are copyrighted ©.