2005-05-20 08:41:04

Benedikt XVI. píše juhoamerickým biskupom


Vatikán: Benedikt XVI. zaslal svoje osobitné posolstvo juhoamerickým biskupom pri príležitosti 50. výročia založenia Rady Biskupskej konferencie krajín Latinskej Ameriky CELAM.
 
Stretnutie sa koná v hlavnom meste Peru, v Lime.
 
Pápež Pius XII. chcel, aby CELAM podporoval pastoračné pôsobenie biskupov a dal tak odpoveď na niektoré vážne problémy Cirkvi v Latinskej Amerike“ – pripomína Benedikt XVI.
 
Za hlavnú úlohu dnešných čias označuje pápež novú evanjelizáciu, ako nové svedectvo o stretnutí so živým Kristom. K pastoračným výzvam patrí najmä katechéza rodín, šírenie správneho pohľadu na manželstvo.
 
Vo vzťahu medzi Radou latinskoamerických episkopátov a Svätou stolicou pápež zdôrazňuje dôležitosť ducha spoločenstva a vzájomnú lásku vo vnútornom živote Cirkvi.All the contents on this site are copyrighted ©.