2005-05-17 17:31:37

Arkivyskupas Lajolo dalyvavo Europos Tarybos susitikime.


Varšuvoje vykusiame Europos Tarybos viršūnių susitikime dalyvavo taip pat ir Šventojo Sosto atstovas – Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Giovanni Lajolo, kurio pareigos prilygsta pilietinių valstybių užsienio reikalų ministrų pareigoms. Varšuvoje vykusiame susitikime arkivyskupas kalbėjo apie iššūkius ir problemas, kurias Europos piliečiai privalo įveikti pradėdami dvidešimt pirmąjį amžių. Tik tuomet Europą mylės jos piliečiai, tik tuomet Europa bus taikos ir civilizacijos skelbėja visam pasauliui, jei ji vadovausis pagrindinėmis humaniškomis vertybėmis, jei gerbs žmonių sąžinės ir religijos laisvę, jei sieks bendros gerovės vadovaudamasi solidarumu ir gerbdama suvienytą Europą sudarančių tautų kultūrinę tapatybę,- kalbėjo arkivyskupas. Visuomenės demokratija ir žmonių pilietinės laisvės šiandien besivienijančioje Europoje atrodo tarsi seniai pasiektos ir įtvirtintos vertybės. Vis dėlto ir čia reikia tam tikro kritiško žvilgsnio. Vienybė ir lygybė neturi kenkti teisėtam skirtingumui,- sakė arkivyskupas. Individuali laisvė negali būti išimta iš bendrojo žmonių santykių konteksto.

Savo pasisakyme arkivyskupas Lajolo taip pat perdavė Varšuvos susitikime dalyvavusiems Europos Tarybai priklausančių valstybių vadovams ir vyriausybių premjerams popiežiaus Benedikto XVI sveikinimus. Šv. Tėvas, pasirinkdamas Benedikto vardą,- sakė arkivyskupas,- be kita, norėjo pabrėžti, kad jis nori tęsti Europos civilizacijos ir kultūros istorinėje raidoje neišdildomą pėdsaką palikusio šv. Benedikto misiją.All the contents on this site are copyrighted ©.