2005-05-15 15:42:22

Noví blahoslavení: sestra Marrianna Coppeová


Vatikán: Druhou Božou služobníčkou, ktorá bola dnes vyhlásená za blahoslavenú je americká rehoľná sestra Marianna Coppeová.
 
Narodila sa v mnohodetnej nemeckej rodine 23. januára 1838, v Heppenheime, vo východnej časti Nemecka. Keď mala dva roky celá rodina emigrovala do Spojených štátov amerických.
 
V rokoch 1853 až 1862 pracovala v továrni na vlnu blízko svojho domu. V roku 1862, vo veku 24 rokov, požiadala o vstup do kláštora tretieho rádu františkánok v meste Syracusa.
 
V reholi vykonával rozličnú prácu. Jej prvým miestom bola práca medzi deťmi nemeckých emigrantov, keďže nemčinu ovládala veľmi dobre.
 
Sestra Mariana mala organizačné schopnosti, ktoré si všimli aj v reholi, a tak ju poverili vedením dvoch nemocníc, ktoré zriadila rehoľa. Ešte aj v súčasnosti obidve štruktúry patria medzi významné lekárske centrá štátu New York.
 
Nemocnice mali vo svojich štatútoch pravidlá, ktoré boli jedinečné na svoju dobu. Prijímali pacientov bez rozdielu pôvodu, farby pleti, či vierovyznania. Sestra Mariana bola často kritizovaná za to, že prijímala aj ľudí, ktorých spoločnosť odvrhla.
 
V roku 1877 bola zvolená za provinciálnu predstavenú a po štyroch rokoch opäť. V roku 1883 musela odísť na ostrov Honolulu, kde jedna z rehoľných nemocníc mala vážne ťažkosti.
 
Tie sa jej podarilo úspešne vyriešiť. Vďaka tomu ju v roku 1884 vláda na Havaji požiadala, aby zriadila prvú nemocnicu na ostrove Maui.
 
V roku 1887, na žiadosť 300 chorých na malomocenstvo, otvorila jeden dom na ostrove Molokai a bola prvou rehoľnou sestrou, ktorá vstúpila na ostrov, nazývaný „prekliaty“.
 
Vtedy ešte na ostrove žil aj blahoslavený páter Damián de Veuster, ktorý ale bol už nakazený chorobou.
 
S veľkou láskou sa dala do služby opusteným malomocným. Stala sa tak príkladom spolusestrám misionárkam, ktorým povedala, že žiadna z nich nikdy neochorie.
 
Sestra Mariana strávila 30 rokov v dobrovoľnom vyhnanstve s chorými na malomocenstvo. Na jej naliehanie, miestna vláda schválila normy, ktorými chránila deti chorých rodičov pred zneužívaním.
 
Všetkých obyvateľov ostrova poznala po mene a zmenila ich život tým, že zaviedla prísne pravidlá na dodržiavanie čistoty. Sestra Mariana ukázala všetkým, ktorí boli na okraji spoločnosti, že ich Boh miluje a stará sa o nich.
 
Zomrela 9. augusta 1918 a bola pochovaná v leprosáriu, neďaleko hrobu blahoslaveného pátra Damiána.All the contents on this site are copyrighted ©.