2005-05-10 09:32:34

Konferencia o eucharistických zázrakoch


Rím: V piatok 6. mája sa na Pápežskom aténeu Kráľovnej apoštolov konala medzinárodná konferencia o eucharistických zázrakoch.
 
Teológovia, vedci, historici, liturgisti a lekári sa stretli, aby diskutovali o eucharistických zázrakoch a snažili sa pochopiť zmysel toho, čo je pre katolíkov každodenný zázrak Eucharistie.
 
Páter Paolo Scarafoni, rektor aténea postavil vo svojom vystúpení otázku, kde a ako sa stretáva teológia s ľudovou zbožnosťou v otázke eucharistických zázrakov. „Bez pochybností - upresnil - eucharistické zázraky slúžia k uchovaniu viery v najväčší zázrak, a to Eucharistiu“.
 
Podľa Mons. Domenica Sorrentina, sekretára Kongregácie pre Boží kult a správne vysluhovanie sviatostí, neexistuje protiklad medzi teologickým výskumom a pastoračnou perspektívou eucharistických zázrakov.
 
„Základný zázrak sa realizuje vo vtelení Slova v jeho veľkonočnom tajomstve a eucharistické zázraky nám pomáhajú rozvinúť zmysel pre úžas“.
 
V tomto kontexte Mons. Giuseppe Lorizio z Lateránskej univerzity zdôraznil, že zázrak je obľúbeným synom viery.
 
„Zázrak je znamením Božej Prozreteľnosti. Čím je zázrak väčší, tým je väčšia Prozreteľnosť. Poznanie viery neodstraňuje tajomstvo Eucharistie, iba ho robí jasnejším a ukazuje ho ako podstatný fakt pre život človeka“ - dodal Mons. Lorizio.All the contents on this site are copyrighted ©.