2005-05-03 08:16:16

Benedikto XVI malda prie Jono Pauliaus II kapo


Popiežius Benediktas XVI pirmadienį malda prie savo pirmtako kapo Vatikano bazilikos kriptoje ir šv. Mišių auka savo privačioje koplyčioje paminėjo 30-ąją popiežiaus Jono Pauliaus II mirties dieną.
Privatus Benedikto XVI-ojo apsilankymas Vatikano Bazilikos kriptoje ir jo malda prie pirmtako kapo prasidėjo pirmadienio vakarą, 20 val. Lietuvos laiku.

Šv. Mišios Popiežiaus privačioje koplyčioje vyko pirmadienio rytą, 7 val. 30 min. Romos laiku. Jos buvo koncelebracinės. Su Benediktu XVI mišias už Joną Paulių II koncelebravo ilgametis popiežiaus Jono Pauliaus II sekretorius, Popiežiaus namų antrasis Prefektas, vyskupas Stanislavas Dživišas.
Prieš 30 dienų mirusio popiežiaus Jono Pauliaus II kapas randasi Vatikano bazilikos kriptoje, prie pat apaštalo šv. Petro kapo ir kitų bazilikos kriptoje palaidotų popiežių kapų. Jono Pauliaus II kapą dengia balto marmuro plokštė, į kurią paauksuotai įrašyta popiežiaus vardas lotyniškai, jo išrinkimo popiežiumi ir mirties datos bei Kristaus monograma, pirmosios Kristaus vardo graikiškai raidės, viena į kitą surašytos X ir P (Chi ir Rho).
Prie pat Jono Pauliaus II kapo yra 1922 metais mirusio Popiežiaus Benedikto XV-ojo – Giacomo della Chiesa kapas, 1978 metais mirusių popiežių Pauliaus VI-ojo ir Jono Pauliaus I-ojo kapai. Toje pačioje erdvioje šv. Petro bazilikos kriptoje yra Pijaus XI ir Pijaus XII bei ankstesniais amžiais gyvenusių popiežių kapai.
Apaštalo šv. Petro kapą supantys bazilikos kriptoje ir pačioje bazilikoje esantys Popiežių kapai primena Petro įpėdinystės tęstinumą Romos vyskupijoje. Bazilikos kriptoje, šalia Popiežių kapų yra įrengtos skirtingų tautų koplyčios – vengrų, airių, lenkų, taip pat lietuvių, kurioje popiežius Jonas Paulius II nekartą meldėsi už Lietuvą, už Lietuvos Bažnyčią ir už lietuvius.All the contents on this site are copyrighted ©.