2005-05-02 08:55:57

"Európa v kríze kultúr" - nová kniha Benedikta XVI.


Taliansko: Najnovšie číslo týždenníka Panoráma prináša rozhovor s predsedom Talianskeho senátu Marcelom Perom.
 
Témou rozhovoru je osoba novozvoleného pápeža Benedikta XVI. Marcello Pera nie je veriacim človekom, no s ešte kardinálom Ratzingerom vydali spoločnú knihu s názvom „Bez koreňov“, ktorá bola na Apeninskom polostrove veľmi úspešná.
 
Ovocím ich spolupráce bude aj prvá kniha Benedikta XVI. Jej rukopis má už na svojom stole a pripravuje do nej predslov. Nová publikácia bude mať názov: Európa v kríze kultúr.
 
V rozhovore týždenníka Panoráma sa Marcello Pera dotýka relativizmu, ktorý nazýva najsilnejšou drogou Európy.
 
„Ide o myšlienku, že tradície, kultúry, či civilizácie, majú všetky rovnakú hodnotu a nemôžu byť posudzované všeobecne prijatými kritériami. Keď však prijmeme túto myšlienku – upozorňuje Marcello Pera – čo znamená, že jedna je rovnako hodnotná ako druhá a má rovnaké práva ako ďalšia, žiadna z nich už nemá pravdu, pretože každá ospravedlňuje samu seba.
 
Z toho vyplýva, že ak jedna kultúra, alebo civilizácia bojuje proti druhej, tá druhá nemá žiadne prostriedky, aby zareagovala, pretože musí uznať, že aj tá prvá má svoje vlastné dôvody. Proti tejto myšlienke relativizmu, ktorá prenikla aj do kresťanskej teológie, bojuje Benedikt XVI. A podľa mňa právom“.
 
Predseda Talianskeho senátu Marcello Pera Benediktovi XVI., ako svojmu priateľovi želá, aby jeho poslanie malo úspech. Podľa neho ho totiž čaká veľmi veľká výzvy.
 
„S Jánom Pavlom II. Cirkev pozdvihla spiritualitu a kresťanskú identitu – uvádza Pera. Úlohou Benedikta XVI. bude premeniť túto spiritualitu a uviesť ju do života kresťanov, do rodín a spoločnosti“.All the contents on this site are copyrighted ©.