2005-03-19 09:07:27

Eucharistia a návrat stvorení k Bohu


Vatikán: V kaplnke Redemptoris Mater vo Vatikáne v piatok odznela štvrtá a posledná tohtoročná pôstna homília kazateľa pápežského domu, pátra Raniera Cantalamessu. Vypočuli si ju členovia Rímskej kúrie.

V Roku Eucharistie páter Cantalamessa hovorí vo svojich homíliách na tému pamiatky smrti Pána a uzatvára tak cyklus úvah o Eucharistii, ktorý začal v advente. Dnešná jeho homília bola na tému: Eucharistia a návrat stvorení k Bohu.

„Eucharistia, ktorú vo večeradle ustanovil Pán Ježiš, je predzvesťou hostiny v nebeskom kráľovstve a veriaci už od prvých čias ju slávia v očakávaní jeho druhého príchodu“ - povedal v úvode páter Cantalamessa.

„Nám, pútnikom na tejto zemi Eucharistia zjavuje kresťanský zmysel života. Je akoby mannou a živinou pre tých, ktorí sú na ceste do zasľúbenej zem a tak nám vlastne pripomína, že tu na tejto zemi sme cudzinci a pútnici a že celý náš život je Exodus.

Pán Ježiš rozmnožil zázračne chleby a nasýtil zástupy, lebo ľudia nemali čo jesť. V Káne Galilejskej premenil však vodu na vínu a to preto, aby svadobčanom urobil radosť.

Písmo nám hovorí, že víno obveseľuje srdce človeka a chlieb mu dáva silu. (Ž 104,15) Ak by Pán Ježiš bol vybral pre Eucharistiu chlieb a vodu, bol by tak poukázal iba na posvätenie utrpenia totiž chlieb a voda sú synonymom pôstu, pokánia a odriekania.

On však chlebom a vínom chcel poukázať a zdôrazniť aj posvätenie radosti. V Biblii, u proroka Izaiáša (25,6) je nové víno symbolom mesiášskej hostiny a aj Pán Ježiš hovorí o hostine v Božom kráľovstve.

Ako by bolo dobré a pekné, ak by sme aj my sa naučili prežívať naše radosti v živote v eucharistickom zmysle, teda v neustálom vzdávaní vďaky Bohu za ne a tak sa pripravovali na stretnutie s ním, keď ho budeme vidieť z tváre do tváre a budeme večne šťastní“ - povedal okrem iného páter Raniero Cantalamessa vo svojej 4. pôstnej homílii a na záver všetkým zaželal požehnané veľkonočné sviatky.All the contents on this site are copyrighted ©.