2005-03-15 09:19:26

Modlitba Anjel Pána v nedeľu 13. marca 2005


Vatikán: Ján Pavol II. v nedeľu sledoval modlitbu Anjel Pána v televízii na chodbe nemocnice Gemelli.

Spolu s pútnikmi a veriacimi sa ju na Námestí svätého Petra modlil arcibiskup Leonardo Sandri, substitút Štátneho sekretariátu, ktorý sa prítomným v mene Jána Pavla II. predtým prihovoril týmito slovami:

Drahí bratia a sestry!

Počas týchto dní môjho pobytu v nemocnici, tu v Gemelli, cítim osobitným spôsobom prítomnosť a pozornosť početných pracovníkov masmédií.

Im chcem dnes vysloviť moju vďačnosť, pretože viem, že obetavo konajú svoju cennú službu a vďaka im som vždy blízko veriacim v každom kúte sveta. Oni ma tiež sprevádzajú svojou láskou a modlitbou.

Úloha masmédií je v súčasnej dobe globálnej komunikácie veľmi dôležitá. Rovnako je veľká zodpovednosť tých, ktorí pracujú na tomto poli.

Sú povolaní poskytovať informácie, ktoré sú vždy presné, rešpektujú dôstojnosť ľudskej osoby a sú pozorné voči spoločnému dobru.

V tomto čase pôstu, ktorý nás pozýva, aby sme sa sýtili Božím slovom, s láskou pripomínam, že je možné živiť svojho ducha aj prostredníctvom, rádia, televízie a internetu.

Som vďačný všetkým tým, čo sa venujú týmto novým formám evanjelizácie a tak zhodnocujú masmédiá.

Prosme nakoniec Najsvätejšiu Pannu Máriu, aby nám pomohla dobre sa pripraviť na Veľký týždeň, ktorý začína na budúcu nedeľu.

Dúfam, že uvidím mnohých mladých na Námestí svätého Petra na liturgii Kvetnej nedele, ktorá nás upriami smerom ku Svetovému dňu mládeže, ktorý sa bude konať v Kolíne v Nemecku.

P o modlitbe Anjel Pána, ako oznámil vatikánsky hovorca Navarro Valls, sa Ján Pavol II. objavil v okne svojej nemocničnej izby, aby požehnal veriacich prítomných pred poliklinikou a prostredníctvom televízie celý svet.

Svätý Otec však opäť prekvapil a svojim silným hlasom pozdravil pútnikov.

„Drahí bratia a sestry, ďakujem za vašu návštevu“. V poľštine následne pozdravil svojich rodákov z Wadowíc a dodal: " Pozdravujem Kristových legionárov. Všetkým želám príjemnú nedeľu a pekný týždeň“.All the contents on this site are copyrighted ©.