2005-03-12 08:50:54

OSN odmietlo klonovanie človeka


New York: Organizácia spojených národov odmietla klonovanie človeka. Stalo sa tak po štyroch rokoch diskusií v utorok 8. marca, keď Valné zhromaždenie OSN prijalo deklaráciu, ktorá žiada, aby členské krajiny vydali zákaz všetkých foriem klonovania človeka, vrátane klonovania embryí v rámci výskumu kmeňových buniek na terapeutické účely.

Text vyhlásenia bol schválený 84 hlasmi. Proti hlasovalo 34 krajín a zástupcovia 37 štátov sa zdržali hlasovania.

Niektorí pozorovatelia túto deklaráciu považujú za historický zlom. Žiada totiž členské štáty v krátkom čase prispôsobiť tomu svoje nevyhnutné právne normy o primeranej ochrane ľudského života pri aplikovaní vedeckých poznatkov a o zákaze techník genetického inžinierstva, ktoré môžu byť v rozpore s dôstojnosťou človeka.

Je to však aj zároveň krok späť vzhľadom na požiadavku úplného zákazu akéhokoľvek klonovania ako to žiadali Spojené štáty americké, s podporou Svätej stolice.

Biskup Elio Sgreccia, predseda Pápežskej akadémie pre život na margo toho dodal: „Hrozí, že táto deklarácia sa stane iba formalitou, ktorú niektoré krajiny nebudú rešpektovať, čo je zároveň vážny príznak toho, že Valné zhromaždenie OSN nemá moc a odvahu presadiť isté princípy, ktoré sú zásadné pre celé ľudstvo. (RŽ RV ore 14, 9. marca)

Slovenské občianske združenie Fórum života víta prijatie tejto deklarácie a zdôrazňuje, že ide o veľký krok vpred v ochrane ľudského života a ľudskej dôstojnosti a ďakuje zástupcom Slovenskej republiky v OSN, ktorí prijatie tejto deklarácie podporili.All the contents on this site are copyrighted ©.