2005-03-11 09:40:00

V Poľsku zasadala miestna biskupská konferencia


Poľsko: Vo Varšave sa v stredu skončilo dvojdňové 331. plenárne zasadanie Poľskej biskupskej konferencie.

Ako hostia sa ho zúčastnili aj zástupcovia biskupských konferencií Chorvátska, Francúzska, Španielska, Litvy, Moldavska, Rumunska, Slovenska, Talianska a Maďarska.

Hlavnými témami Plenárky boli: permanentná formácia kňazov, pravidlá pre vystupovanie kňazov v hromadných oznamovacích prostriedkoch a liturgické normy o spôsobe podávania svätého prijímania. Obyčajne priamo do úst, ale keď veriaci prejaví záujem prijať sviatostného Krista na ruku, je treba mu vyjsť v ústrety.

Biskupi okrem toho upresnili pastoračný program v rámci Roku Eucharistie a zhodnotili prípravu na Svetový deň mladých v Kolíne nad Rýnom.

Oznámili, že v dňoch 18. a 19. júna sa vo Varšave uskutoční národný eucharistický kongres.

Vyjadrili tiež kritiku na adresu politických a hospodárskych predstaviteľov krajiny zato, že nemajú dostatočný záujem o spoločné dobro jednoduchých obyvateľov.

Za problematické označili zdravotníctvo, súdnictvo, nezamestnanosť, ktoré prispievajú k nárastu manželských rozvodov a chudobe.

Za kladné biskupi označili úsilie vyniesť na svetlo pravdu o dejinách národa z obdobia II. svetovej vojny i po nej. Rovnako skutočnosť, že väčšina poslancov parlamentu odmietla návrhy zákona o legalizácii potratu, eutanázii a homosexuálnych dvojiciach.

Poľskí biskupi poslali Svätému Otcovi list, v ktorom ho uisťujú o modlitbách za jeho uzdravenie.All the contents on this site are copyrighted ©.