2005-03-10 08:41:21

Najviac chudobných vo svete je medzi ženami a deťmi


New York: Predsedníčka Pápežskej akadémie sociálnych vied, Ann Mary Glendonová, vyzvala k svetovej mobilizácii verejnej mienky, osobitne v bohatých krajinách, aby pomohla dosiahnuť lepšie podmienky ženám.

Výzvu uviedla v mene Vatikánu vo svojom vystúpení pred komisiou Organizácie spojených národov, ktorá sa zaoberá životnými podmienkami žien vo svete.

Profesorka Glendonová, ktorá je docentkou Harvardskej univerzity, ďalej uviedla, že v niektorých častiach sveta prišlo k istému pokroku, pokiaľ ide o si t uáciu žien.

Veľa z nich však stále trpí novými druhmi chudoby a ohrozením života. Tri štvrtiny chudobných zeme tvoria práve ženy a deti.

Aj v bohatších krajinách sa zvyšuje počet chudobných žien. So zrútením sa mnohých rodín v západných krajinách, náklady na rozvedené rodiny musia znášať vo veľkej miere ženy a deti.

„Utrpenie chudobných žien je jednoducho škandálom – uviedla profesorka Glendonová – pretože dnešný svet má dostatok prostriedkov na odstránenie chudoby. Je preto potrebné neustále úsilie a prekročiť prázdne sľuby " .

Tým, ktorí obviňujú Katolícku cirkev so spiatočníctva vo vzťahu k ženám, profesorka odpovedá, že „v súčasnosti prišiel do módy feminizmus 70-tych rokov so svojim negatívnym postojom voči mužom, manželstvu a materstvu.

Rovnaký postoj má aj voči potratom a právam homosexuálov.

Čo sa týka Cirkvi je jasné, že vždy môže urobiť viac, ale je ťažké nájsť inú inštitúciu, ktorá urobila toľko konkrétneho pre dobro ženy.“All the contents on this site are copyrighted ©.