2005-03-08 09:26:37

Modlitba Anjel Pána v nedeľu 6. marca 2005


Vatikán: Svätý Otec v nedeľu sledoval modlitbu Anjel Pána v televízii na chodbe v nemocnici Gemelli.

Spolu s veriacimi sa ju na Námestí svätého Petra modlil arcibiskup Leonardo Sandri, substitút Štátneho sekretariátu, ktorý sa predtým veriacim prihovoril v mene Jána Pavla II. týmito slovami:

„Drahí bratia a sestry,

Aj dnes vám chcem predovšetkým opäť vyjadriť svoju vďačnosť za mnohé prejavy lásky, ktoré dostávam zo všetkých strán. Myslím najmä početných kardinálov, biskupov, kňazov a skupiny veriacich, na veľvyslancov i ekumenické delegácie, ktoré v týchto dňoch prišli do polikliniky Gemelli.

Chcem tiež prejaviť osobitnú vďačnosť za blízkosť aj veriacim iných náboženstiev, najmä židom a moslimom.

Niektorí z nich prišli sem do nemocnice aby sa modlili priamo tu. Je to pre mňa posilňujúce znamenie, za ktoré ďakujem Pánu Bohu.

Spolu pokračujme v príprave na Veľkú noc tým, že obetujeme aj utrpenie za dobro ľudstva a za svoje očistenie.

V dnešnom úryvku z evanjelia sa Kristus pri uzdravení slepého predstavuje ako „svetlo sveta“ (Jn 9,5). On prišiel otvoriť oči človeku svetlom viery.

Áno, moji drahí, viera je svetlo, ktoré nás vedie na ceste životom, je to plameň, ktorý nás posilňuje v ťažkých chvíľach.

Keď sa narodí dieťa, hovorí sa, že „prichádza na svetlo“. Pre veriacich, ktorí sa zrodili v krste pre nadprirodzený život, je pôstne obdobie vhodným časom „vyjsť na svetlo“, to jest znovu sa zrodiť z Ducha, tým, že človek opäť prijme milosť a obnoví si svoje krstné povinnosti.

Nech nám pomáha Preblahoslavená Panna Mária, aby sme dostali od Krista dar stále jasnejšej a pevnejšej viery, aby sme tak mohli byť dôslednými a odvážnymi svedkami jeho evanjelia.

Po modlitbe Anjel Pána z Námestia svätého Petra sa Svätý Otec ukázal v okne svojej nemocničnej izby a požehnal zhromaždený dav pred nemocnicou a vďaka televízii i celý svet.All the contents on this site are copyrighted ©.