2005-03-06 09:06:08

Svätý otec vyzdvihol hrdinský skutok talianskeho agenta


Vatikán: Svätý Otec v sobotu poslal dva telegramy.

Prvý predsedovi Talianskej vlády Silviovi Berlusconimu.

Vyjadruje v ňom radosť nad oslobodením talianskej novinárky Giuliani Sgrenovej, zároveň vyjadruje úprimnú sústrasť nad úmrtím Nicolu Calipariho, ktorý položil svoj život, aby splnil úlohu, ktorá mu bola zverená.

Druhý telegram Ján Pavol II. adresoval kňazovi Mauríziovi Caliparimu, ktorý je rodným bratom Nicolu Calipariho, ktorý v piatok zahynul v Iraku a pracuje vo Vatikáne.

„Vyjadrujem svoju najhlbšiu duchovnú blízkosť Vám a Vašim rodinným príslušníkom. Osobitne manželke a deťom zosnulého.

V obdive k hrdinskému gestu sa horlivo modlím za jeho dušu a všetkých jeho blízkych zverujem príhovoru Panny Márie. Všetkým udeľujem moje osobitné apoštolské požehnanie“.

Nicola Calipari, agent talianskej tajnej služby, ktorý viedol vyjednávania o oslobodení zajatej talianky, v piatok vlastným telom prikryl novinárku, ktorej tak zachránil život.All the contents on this site are copyrighted ©.