2005-03-01 09:12:55

Svätý Otec aj na nemocničnom lôžku hovorí: "Totus Tuus"


Vatikán: Svoje odovzdanie sa Panne Márii Svätý Otec slovami Totus Tuus potvrdil aj teraz, hneď potom, čo sa prebral z narkózy po štvrtkovej operácii.

Tieto slová napísal na papier, ktorý mu podali. Teraz komunikuje pomocou malej tabuľky, ktorá sa dá ľahko zmazať, no slová Totus Tuus zostávajú na nej hore akoby na hlavičkovom papieri.

Karol Wojtyla sa zasvätil Panne Márii ešte počas 2. svetovej vojny, keď ako mladý robotník čítal knihu svätého Ľudovíta z Montfortu o pravej mariánskej zbožnosti.

Heslo Totus tuus - Celý Tvoj si vybral ako motto, keď bol vymenovaný za krakovského pomocného biskupa. Obšírne o tom píše aj vo svojich knihách – Dar a tajomstvo a Prekročiť prah nádeje .

Vatikanista Luigi Accatoli v pondelňajšom vydaní denníka Corrierre della Sera pripomína v tejto súvislosti mottá predchádzajúcich pápežov dvadsiateho storočia od Pia XI. po Jána Pavla I.

- Pius XI., ktorý bol pápežom v rokoch 1922 až 1939, mal heslo Pax Christi in regno Christi – Kristov pokoj v Kristovom kráľovstve.

- Pius XII., ktorý viedol Cirkev od 2. marca 1939 do 9. októbra 1958, si vybral motto Opus justitiae Pax – Pokoj je ovocím spravodlivosti.

- Blahoslavený Ján XXIII., ktorý zvolal 2. vatikánsky koncil, mal heslo Oboedientia et Pax – Poslušnosť a pokoj.

- Heslo Pavla VI., ktorého pontifikát bol v rokoch 1963 až 1978, bolo In Nomine Domini - V mene Pánovom.

- Bezprostredný predchodca terajšieho Kristovho námestníka Ján Pavol I. - jeho pontifikát v roku 1978 trval iba 33 dní - si za svoje motto vybral Humilitas - Poníženosť.All the contents on this site are copyrighted ©.