2005-02-23 08:55:14

Zomrel zakladateľ hnutia Comunione e Liberazione, don Giussani


Taliansko: V noci z pondelka na utorok v milánskej nemocnici, vo veku 82 rokov zomrel Mons. Luigi Giussani, zakladateľ hnutia Comunione e Liberazione.

Bol tam hospitalizovaný pred niekoľkými dňami kvôli akútnemu zápalu pľúc.

Zádušná svätá omša spojená s pohrebnými obradmi sa uskutoční vo štvrtok popoludní v milánskom Dóme.

V minulom roku Mons. Giussani oslávil 50 rokov kňazstva. Ján Pavol II. mu pri tej príležitosti poslal osobitný list, v ktorom označil hnutie Comunione e Liberazione za „integrálnu súčasť sľubnej jari, ktorú v Cirkvi prebudil Duch Svätý“.

Za jeho špecifickú úlohu označil „apoštolát v pracovnom prostredí a v rodinách, v oblasti kultúry a vo svete politiky.“

Hnutie podľa Svätého Otca najmä v Taliansku pomohlo Katolíckej cirkvi odpovedať na protirečivé ideológie, na relativizmus, skepticizmus ba až nihilizmus, ktoré mladé generácie do istej miery pripravili o túžby a nádeje.

Hnutie je dnes rozšírené v 70 krajinách na celom svete a má do 100 tisíc členov.

Mons. Luigi Giussani založil hnutie Comunione a Liberazione - Spoločenstvo a oslobodenie, v roku 1954. Pápežské schválenie dostalo až v roku 1982.

Svätý Otec v posolstve, ktoré adresoval účastníkom Svetového kongresu cirkevných hnutí v roku 1998 napísal, že „pôvodnou charizmou každého hnutia v Cirkvi nie je pridávať niečo nové k pokladu viery – depositum fidei – ktorý Cirkev starostlivo chráni.

Skôr v spolupráci s Duchom Svätým pomáhať Cirkvi primerane odpovedať na potreby ľudí v neustále meniacich sa historických okolnostiach.

Cieľom hnutia Comunione e Liberazione – napísal vtedy - je znovu odkryť základy tradície a dejín Cirkvi a pretlmočiť ich do reči dnešného človeka, aby ho oslovili.“

Mons. Luigi Giussani sa narodil v nábožnej katolíckej rodine neďaleko Milána v roku 1922. Krátko po kňazskej vysviacke, v rokoch 1954 – 1964, učil na klasickom lýceu.

Od roku 1964 až do roku 1990 prednášal Úvod do teológie na Katolíckej univerzite Božského Srdca v Miláne. Bol tiež činný publicisticky.

Ján Pavol II. ho menoval za konzultora Kongregácie pre duchovenstvo a Pápežskej rady pre laikov. Dostal viacero talianskych kultúrnych vyznamenaní.All the contents on this site are copyrighted ©.