2005-02-22 10:02:59

Vyučovanie náboženstva v Španielsku nebude zrušené


Španielsko: Poradný orgán španielskeho ministerstva školstva označil vyučovanie náboženstva na štátnych školách za protiústavné a žiadal jeho zrušenie.

Predseda vlády, José Luis Zapatero, sa však poponáhľal a aby znížil napätie, ktoré od jeho nástupu k moci jestvuje medzi jeho vládou a Katolíckou cirkvou v krajine, upresnil, že vyučovanie náboženstva už nebude povinné ale len dobrovoľné.

Ide o zákonné právo rodičov a vláda garantuje túto náuku rodičom všetkých detí, ktorí si to želajú.

V tej súvislosti uvádzame, že po polemike na túto tému sa na hodinu náboženstva v Španielsku zapísalo o 25 percent viac detí ako v minulom roku. Celkove vyše 5 miliónov.

Na podporu vyučovania náboženstva bola zorganizovaná petícia, ktorú podpísalo viac ako tri milióny ve r iacich v Španielsku.All the contents on this site are copyrighted ©.