2005-02-14 09:39:14

Katolícka cirkev nie je proti pokroku, ale proti manipulácii so životom


Taliansko: Je v novej Európe miesto pre príspevok kresťanskej kultúry, ktorá by mala etickú a občiansku hodnotu? Môžu kresťania presadzovať svoje myšlienky v súčasnej Európe?

Na tieto a ďalšie otázky sa pokúsili odpovedať mons. Rino Fisichella, rektor Pápežskej Lateránskej univerzity a novinár Giuliano Ferrara, šéfredaktor denníka „Il Foglio“ počas Talianskeho národného teologického kongresu.

Giuliano Ferrara konštatoval, že „Francúzska revolúcia a osvietenstvo, ktoré stáli pri základoch modernej Európy, priniesli so sebou istý druh vzbury voči kresťanskému svetu.

Ži si svoju vieru v súkromí, ale nenárokuj si, aby si o nej mohol svedčiť na verejnosti. Presadiť túto laickú dogmu až do jej extrémnych dôsledkov – uviedol šéfredaktor talianskeho denníka – znamená poprieť samotné náboženstvo“.

Podľa mons. Fisichellu „kresťania vpadli do nastavenej pasce, ktorou je naháňať protivníka na jeho poli. Protivníkom je ten, kto hovorí, že rozum dosahuje pravdu a že viera nemôže myslieť“.

A je to práve naopak. „Inteligentnosť kresťanstva bola v tom, že prijala princípy vo svetle viery a niesla ich ďalej. To sa napríklad udialo s princípmi rímskeho práva.

Rimania boli obratnými kultúrnymi stratégmi a pochopili akým spôsobom sa má nakladať so získaným bohatstvom, aby ľudstvo napredovalo. Pravda v kresťanstve sa stáva existenciálnou, Ježiš, ktorý je pravda ťa spasí. Poznanie tejto pravdy nám pomáha pochopiť, kto je človek – zdôraznil mons. Fisichella.

V súvislosti so zjednodušovaním, že katolíci sú konzervatívci mons. Fisichella upresnil, že „to tak nie je. Chceme, aby naše návrhy boli vypočuté rovnako, bez toho, aby boli odsunuté na okraj.

My sme Cirkev, máme princípy, ktoré nemôžu byť zmenené, pretože pochádzajú zo zjavenia Ježiša Krista a ani pápež ich nemôže zmeniť. To je naša viera.

Nech nám ale nikto netvrdí, že sme proti technike či pokroku. Sme však proti tomu, aby bolo manipulované so životom človeka, aby bol určený jeho počiatok, alebo koniec a aby pokrok prevážil nad človekom“.All the contents on this site are copyrighted ©.