2005-02-06 14:00:49

Misijný sprievodca 2005


Vatikán: V druhej polovici januára bol Jánovi Pavlovi II. predstavený „Sprievodca katolíckymi misiami 2005“, ktorý pripravila Kongregácia pre evanjelizáciu národov.

Svätý Otec pri jeho predstavení vyjadril radosť z tohto diela a poďakoval sa všetkým, ktorí na jeho príprave pracovali. Posledný podobný sprievodca bol vydaný v roku 1989.

Publikácia obsahuje nielen štatistiky, ale aj mapy, ktoré pomáhajú pri poznávaní reality v jednotlivých krajinách a situácie Katolíckej cirkvi.

Dielo venuje pozornosť aj ľuďom, ktorí pracujú v pastorácii - misionárom, rehoľníkom, laikom, ako aj ľuďom z miestnych cirkví. Uvádza tiež historické údaje o evanjelizácii jednotlivých krajín, čo pomáha k lepšiemu pochopeniu misijného úsilia od jeho začiatkov až podnes.

Zo sprievodcu sa dozvedáme, že od roku 1989 po dnes bolo zriadených 134 nových cirkevných provincií a v 150 prípadoch prišlo k zmenám.

V súčasnosti Kongregácia pre evanjelizáciu národov spravuje 1069 cirkevných provincií, čo je skoro 30 percent z celkového počtu v celej Katolíckej cirkvi.

Z nich je najviac v Afrike a to 477, nasleduje Ázia so 453-tromi, Amerika s 80-timi, Oceánia so 45-timi a Európa so 14-timi.

V krajinách misijného sveta tvoria pokrstení katolíci 200 miliónov z celkovej populácie 2 miliardy 850 miliónov.

V službe „missio ad gentes“ v súčasnosti pracuje 85 tisíc kňazov, 28 tisíc rehoľníkov, 45 tisíc rehoľných sestier a 1 milión 650 tisíc katechétov.

Kongregácia počas týchto rokov podporila stavbu mnohých kostolov. Stará sa o 42 tisíc škôl, 1600 nemocníc, 780 lebrosárií a 12 tisíc sociálnych zariadení.All the contents on this site are copyrighted ©.