2004-12-30 08:23:17

Príhovor Jána Pavla II. na generálnej audiencii v stredu 29. decembra 2004


Vatikán:Na stredajšej generálnej audiencii, 48. a poslednej v tomto roku, bolo prítomných vyše 6500 tisíc pútnikov zo 6 krajín. Témou katechézy bolo tajomstvo Vianoc.

„Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi.“ (Hebr 1, 1-2)

Slová, ktorými začína List Hebrejom, majú vo vianočnom čase osobitnú výrečnosť. Vo svätej noci sa Boh svojim konečným slovom spásy obrátil na ľudstvo všetkých čias a na každom mieste. Jednorodený Boží Syn sa stal človekom a prišiel prebývať s nami.

Naplnilo sa očakávanie Mesiáša, ktorého ohlasovali proroci. Liturgia tohto vianočného obdobia je jedinečnou meditáciou a prehĺbením tohto tajomstva vtelenia.

Stojme aj naďalej pred jasľami!

V tomto tradičnom zobrazení Narodenia Pána sa k nám prihovára večný a všemohúci Stvoriteľ skrze Syna, Pána vesmíru, ktorý sa stal dieťaťom, aby tak stretol človeka. Panna Mária bola prvá, ktorá ho prijala a predstavila svetu. Vedľa nej je svätý Jozef, ktorý bol povolaný, aby ako otec bol strážcom Vykupiteľa.

Scénu dopĺňajú anjeli, ktorí v radosti privolávajú „Bohu na slávu“ a ohlasujú „pokoj ľuďom“ (por. Lk 2,14) a tiež aj pastieri, ako zástupcovia jednoduchých a chudobných ľudí. O niekoľko dní k nimi pribudnú aj traja králi, čo prídu z východu, aby sa poklonili Kráľovi vesmíru.

Liturgia vianočného obdobia nás pozýva, aby sme sa v radosti ponáhľali k betlehemskej jaskyni, aby sme tam stretli Ježiša Krista, nášho Spasiteľa: Poďte, veriaci, poďte, klaňajme sa Pánovi Ježišovi. Otvorme mu srdce, aby nás sprevádzal teraz i v novom roku, ktorý začne o niekoľko dní.

Po zhrnutí katechézy v rozličných jazykoch a pozdravoch, Mons. Paolo de Nicoló z prefektúry Pápežského domu prečítal výzvu Svätého Otca k solidarite s ľuďmi, ktorých postihlo nedávne morské zemetrasenie.

„Správy, ktoré neustále dostávame z Ázie, hovoria o čoraz väčšom rozsahu nesmiernej katastrofy, ktorá zasiahla najmä Indiu, Indonéziu, Srí Lanku a Thajsko.
Medzinárodné spoločenstvo i mnohé humanitárne organizácie sa rýchle zmobilizovali, aby poskytli svoju pomoc. Rovnako robia aj početné charitatívne inštitúcie Cirkvi.

Vo vianočnej atmosfére týchto dní pozývam veriacich ľudí dobrej vôle, aby veľkodušne podporili túto pomoc ľuďom, ktorí boli postihnutí touto katastrofou a teraz im hrozí nebezpečenstvo epidémií. Vyjadrujem svoju neustálu blízkosť v láske a modlitbe, najmä zraneným, tým čo stratili strechu nad hlavou a všetkých, čo prišli o život zverujem Božiemu milosrdenstvu.

Teraz sa za všetkých spoločne pomodlíme Otčenáš.All the contents on this site are copyrighted ©.