2004-12-30 08:44:18

Na Slovensku je v súčasnosti vyše 1100 adoptívnych rodičov na diaľku


Slovensko:Na podporu vzdelávania chudobných detí v Indii je zameraný projekt Adopcia na diaľku, ktorý už osem rokov realizuje Slovenská katolícka charita (SKCH).

V tomto roku pribudlo v Slovenskej republike takmer 250 nových adoptívnych rodičov. V súčasnosti vyše 1100 adoptívnych slovenských rodičov podporuje okolo 1200 detí v šiestich centrách v indickom štáte Karnataka.

Menšie deti tam dostávajú základné vzdelanie, staršie sa pripravujú v 2-ročných odborných kurzoch, aby si mohli nájsť prácu. Dievčatá navštevujú napríklad kurzy pre sekretárky, krajčírky, knihovníčky, chlapci sa zas pripravujú v profesiách technik, mechanik, či učia sa poľnohospodárskym a iným prácam.

Sestra Mária Goretti Quadrosová, provinciálna predstavená Misijných sestier Kráľovnej apoštolov, založila s pomocou svojej rehole v meste Honavar pri Sociálnom centre sv. Ignáca zdravotnú školu, kde sa dievčatá môžu pripravovať na povolanie zdravotnej sestry.

Teraz tam dokončujú internát, aby sa v škole mohli vzdelávať aj dievčatá zo vzdialenejších miest.

V Honavare pôsobí tiež škola s názvom Sadhama zameraná na odstránenie detskej práce, ktorá poskytuje prípravu mládeže v rôznych odboroch.

Medzi adoptívnymi rodičmi sú však aj mnohí ľudia žijúci v skromných podmienkach, napríklad dôchodcovia, mladí ľudia, viacdetné rodiny.

Sestra Mária Goretti Quadrosová v tomto roku už po tretí raz navštívila Slovensko, spolu s ňou prišiel i riaditeľ školy Sadhama v Honavare Patrick Furtado. Vo viacerých mestách sa stretli s prispievateľmi, vyjadrili im poďakovanie za podporu a informovali ich o činnosti a rozvoji centier pre deti v Indii.All the contents on this site are copyrighted ©.