2004-12-28 08:39:45

Príhovor Jána Pavla II. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán:Dnešný sviatok svätého Štefana, prvomučeníka prenecháva svoje miesto sviatku Svätej rodiny.

Boží Syn sa pripravuje plniť svoje vykupiteľské poslanie tak, že žije pracovitým a skrytým spôsobom v nazaretskom dome. Takto sa spojil s každým človekom skrze svoje vtelenie a tak posvätil ľudskú rodinu.

Kiež Svätá rodina, ktorá musela prežiť nemálo bolestných skúšok, bdie nad všetkými rodinami sveta, najmä nad tými, ktoré sa ocitli v ťažkých životných situáciách.

Rovnako nech pomáha ľuďom sveta kultúry a zodpovedným politickým predstaviteľom, aby hájili rodinné usporiadanie spoločnosti, založené na manželstve a aby rodinám pomáhali prekonávať náročné výzvy súčasnej doby.

Nech kresťanská rodina v tomto Roku Eucharistie opäť nájde svetlo a silu, aby kráčala pevne spojená a aby rástla ako domáca Cirkev, predovšetkým vytrvalou účasťouna nedeľnom slávení svätej omše.

Panna Mária Kráľovná rodín, oroduj za nás!

Po modlite Anjel Pána a požehnaní Ján Pavol II. ešte dodal:

Radosť vianočných sviatkov zatienili smutné správy z juhovýchodnej Ázie, kde bolo veľké zemetrasenie.

Zasiahlo Indonéziu a jeho dôsledky pocítili aj ďalšie krajiny: Srí Lanka, India, Bangladéš, Myanmar, Thajsko, Malajzia a Maledivy.

Modlím sa za obete tejto obrovskej tragédie a uisťujem o našej solidarite s trpiacimi.

Tiež vyslovujem želanie, aby medzinárodné spoločenstvo všemožne pomohlo obyvateľom týchto krajín.All the contents on this site are copyrighted ©.