2004-12-27 11:30:34

Príhovor Jána Pavla II. počas polnočnej svätej omše


Vatikán:Liturgická oslava Božieho narodenia vo Vatikáne sa začala podobne ako všade vo svete polnočnou svätou omšou, ktorú Ján Pavol II. slúžil vo vatikánskej bazilike.

Koncelebrovalo s ním 30 kardinálov, arcibiskupov a biskupov. Prítomných bolo do 10 tisíc veriacich z rozličných kútov sveta.

V homílii, počas polnočnej svätej omše vo vatikánskej bazilike, Ján Pavol II. povedal:

„Adoro Te devote, latens Deitas“ – Klaniam sa ti vrúcne, Bože večitý.
V túto noc mi zaznievajú v srdci prvé slová slávneho eucharistického hymnu, ktoré ma každodenne sprevádzajú počas tohto roka, osobitne zasväteného Eucharistii.

V Synovi Panny, zavinutom do plienok a uloženého v jasliach (Lk 2, 12) spoznávame a klaniame sa Chlebu, ktorý zostúpil z neba (Jn 6, 41.51), Vykupiteľovi, ktorý prišiel na svet aby dal svetu život.

Betlehem! V hebrejskom jazyku názov mesta, v ktorom sa podľa Písma narodil Ježiš, znamená „dom chleba“. Práve tam sa mal narodiť Mesiáš, ktorý o sebe povie: Ja som chlieb života (Jn 6, 35. 48).

V Betleheme sa narodil ten, ktorý nám v znaku rozlámaného chleba zanechal pamiatku na svoje veľkonočné tajomstvo. Poklona Dieťaťu Ježišovi sa v túto svätú noc stáva eucharistickou poklonou, adoráciou.

Klaniame sa ti, Pane, skutočne prítomnému v Oltárnej sviatosti, živému chlebu, ktorý dáva život človeku. Uznávame ťa ako nášho jediného Boha, krehké dieťa, ktoré bezbranne ležíš v jasliach! „V plnosti čias si sa stal človekom medzi ľuďmi, aby si spojil koniec s počiatkom, teda človeka s Bohom“ (porov. Sv. Irenej, Adversus haeresis, IV, 20, 4).

Narodil si sa v túto noc, náš božský Vykupiteľ, a pre nás, pútnikov na cestách času si sa stal pokrmom večného života.

Spomeň si na nás, večný Boží Syn, ktorý si sa stal človekom v panenskom lone Márie. Celé ľudstvo, poznačené toľkými skúškami, ťa potrebuje. Zostaň s nami, živý Chlieb, ktorý zostúpil z neba pre našu spásu! Zostaň s nami navždy. Amen!All the contents on this site are copyrighted ©.