2004-12-27 11:40:25

Požehnanie Urbi et Orbi


Vatikán:O 12 hodine, Svätý Otec predniesol svoje tradičné vianočné posolstvo a udelil apoštolské požehnanie určené mestu Rímu a celému svetu – Urbi et Orbi.

Kristus sa nám narodil, poďte, pokloňme sa mu!

V tento slávnostný deň prichádzame k tebe, sladké dieťa z Betlehema, ktoré si svojím narodením skrylo svoje božstvo, aby si zdieľalo krehkosť našej ľudskej prirodzenosti.

Osvietení vierou ťa spoznávame ako pravého Boha, ktorý sa stal človekom z lásky k nám.

Ty si jediný Vykupiteľ človeka!

Pred jasľami, v ktorých bezbranne spočívaš, nech prestanú toľké formy šíriaceho sa násilia, ktoré je príčinou nevysloviteľných utrpení.

Nech sa uhasia toľké ohniská napätia, ktoré hrozia prepuknúť do otvorených konfliktov. Nech sa posilní vôľa hľadať mierové riešenia, rešpektujúce oprávnené túžby ľudí i národov.

Betlehemské Dieťa, Prorok pokoja, povzbudzuj pokusy o dialóg a zmierenie, podporuj úsilia o mier, ktoré - i keď nemalé, no plné nádeje - sa práve konajú v snahe dosiahnuť pokojnejšiu budúcnosť pre toľkých našich bratov a sestry po celom svete.

Myslím na Afriku, na tragédiu v Darfure v Sudáne, na Pobrežie Slonoviny, na oblasť Veľkých jazier. So živým porozumením sledujem udalosti v Iraku. A ako neobracať pohľad, plný spoluúčasti a úzkosti ale aj neuhasiteľnej nádeje, na krajinu, ktorej Ty si Synom?

Všade je potrebný mier!

Ty, ktorý si Kniežaťom pravého pokoja, pomôž nám pochopiť, že jediná pravá cesta na jeho budovanie znamená s hrôzou utekať pred zlom a vždy s odvahou konať dobro.

Ľudia dobrej vôle z každej krajiny zeme, príďte s dôverou k jasliam Spasiteľa!
„Neurve časné kráľovstvo, kto ti vlasť chystá v nebesiach“, hovorí hymnus vešpier Zjavenia Pána.

Ponáhľajte sa stretnúť toho, ktorý prichádza, aby nás naučil ceste pravdy, pokoja a lásky.

Po vianočnom Posolstve Svätého Otca, ktoré prečítal pred Bazilikou svätého Petra, nasledovali tradičné pozdravy, ktoré Ján Pavol II. predniesol v 62 jazykoch, medzi nimi aj po slovensky.

Na konci slávnosti Svätý Otec udelil všetkým prítomným, ale aj tým, ktorí boli spojení prostredníctvom rozhlasových a televíznych prenosov so Svätopeterským námestím, slávnostné apoštolské požehnanie Urbi et Orbi.All the contents on this site are copyrighted ©.