2004-12-15 11:34:41

Nová Vatikánska nadácia "Dobrý Samaritán"


Vatikán:V piatok 17. decembra bude vo Vatikánskom tlačovom stredisku predstavená nová Vatikánska nadácia s názvom „Dobrý samaritán“.

Zriadil ju 12. septembra tohto roku Ján Pavol II.

Cieľom nového organizmu, ktorý bude mať štatút právnickej osoby so sídlom vo Vatikáne, je finančne podporiť tých chudobných, ktorí sú vážne chorí a osobitne chorých na AIDS.

Nadáciu bude spravovať Pápežská rada pre pastoráciu v zdravotníctve.

„Naše centrá, ktoré sa starajú o chorých na AIDS, napriek všetkým snahám, nemajú dostatočné zdroje pre nákup liekov, aby uspokojili všetky potreby“ – píše sa v tlačovom vyhlásení spomínanej Pápežskej rady.

„Pápež na začiatok pre nadáciu uvoľnil sumu 100 tisíc eúr. Sám v početných prejavoch zdôraznil, že Cirkev ako Dobrý samaritán, má vynaložiť všetko úsilie na pomoc postihnutým touto chorobou“.

Už od začiatku objavenia choroby AIDS sa Katolícka cirkev vždy usilovala pracovať na poli prevencie, ako aj pomáhať chorým a ich rodinám. V súčasnosti vyše 26 percent centier starostlivosti o chorých vo svete patrí Katolíckej cirkvi.All the contents on this site are copyrighted ©.