2004-12-15 11:31:52

Neprestaňte nikdy hľadať Ježiša Krista


Vatikán:V utorok 14. decembra večer Ján Pavol II. predsedal svätej omši pre univerzitných študentov rímskych aténeí.

Hlavným celebrantom bol jeho vikár pre rímsku diecézu, kardinál Camillo Ruini.

Svätá omša sa začala o pol šiestej vo vatikánskej bazilike. Koncelebrovali traja biskupi a 59 univerzitní kapláni.

Na začiatku svätej omše 100 študentov prinieslo z baziliky blízkeho augustiniánskeho inštitútu mariánsku ikonu Sedes Sapientiae.

Eucharistie sa zúčastnilo do 10 tisíc vysokoškolských študentov a tisíc docentov, nielen z Ríma ale aj z ďalších miest Talianska. Medzi študentmi bolo aj niekoľko Slovákov – jeden z nich niesol aj obetné dary.

Ján Pavol II. v homílii okrem iného povedal:

„Príď o Pane, zem na teba čaká!

Toto zvolanie, ktoré sme pred chvíľou zopakovali, nás veľmi dobre uvádza do ovzdušia Adventu, času očakávania a nádeje, uprostred ktorého každoročne slávim liturgiu, spolu s vami drahí univerzitní študenti.

Ďakujem vám zato, že každý rok chcete spolu so mnou prežívať chvejivé očakávanie na príchod Pána v tajomstve betlehemskej noci. Vďaka, že ako ranné hliadky chcete dnes, v týchto týždňoch a počas celého života bdieť, aby ste boli pripravení prijať Pána, ktorý príde“.

Ján Pavol II. potom pozdravil predstaviteľov rímskych univerzít, zástupcov univerzitných delegácií z ďalších európskych miest, predstaviteľov mesta Ríma a regiónu Lazio, ako aj univerzitné chóry. Poďakoval za žičenia k Vianociam a pokračoval:

„Drahí univerzitní študenti, sme v Roku Eucharistie a v príprave na Svetový deň mládeže. Uvažujete nad jeho témou: „Eucharistia a pravda o človeku“. Je to náročná téma, lebo pred eucharistickým tajomstvom sme nútení preveriť si pravdu našej viery, našej nádeje a našej lásky.

Nemožno ostať ľahostajnými, keď Kristus hovorí: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba!“ (Jn 6,51)

Vo vedomí ihneď vyvstáva otázka, ktorú nám On kladie: „Veríš, že Ja Som to? Veríš naozaj?“

Vo svetle jeho slov: „Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky!“ nemôžeme sa nepýtať na zmysel a hodnotu nášho každodenného pokrmu. A čo potom povedať na otázku o pravej láske, keď sa medituje nad slovami Pána: „Chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta!“

Áno, v tomto chlebe, eucharistickom chlebe, sa ukrýva spásonosná obeta života, ktorú priniesol Kristus za život sveta.

Nepríde nám na myseľ hádam spontánne ďalšia otázka: „Je to moje telo – telo ľudstva, moja existencia – a za koho? Je môj život naplnený činorodou božskou láskou k blížnemu? Alebo je uväznená v obruči ubíjajúceho sebectva?

Vy, drahí univerzitní študenti, neustále hľadáte pravdu. Ale k pravde o človeku nemožno dospieť iba s prostriedkami, ktoré nám ponúka veda so svojimi rozličnými odbormi.

Vy veľmi dobre viete, že poznať pravdu o človeku do jej hĺbky, pravdu o nás samých, je možné vďaka Kristovmu pohľadu plnému lásky. Je to On, Pán, ktorý vám vychádza v ústrety v tajomstve Eucharistie. Neprestaňte ho nikdy hľadať.

V jeho očiach objavíte príťažlivý odblesk dobra a krásy, ktoré On sám rozlieva vo vašich srdciach s darom Ducha Svätého. Nech tento tajomný odblesk jeho lásky vás vždy vedie na vašej ceste!“All the contents on this site are copyrighted ©.