2004-12-15 11:47:33

Cirkev v Kanade je proti zmene definície manželstva


Kanada:„Katolícka cirkev bude aj naďalej vysluhovať sviatosť manželstva ako zväzok medzi mužom a ženou. Jeho cieľom je zdravie dvojice, plodenie detí a ich výchova. Od neho totiž závisí existencia samotnej spoločnosti“.

Uvádza to vyhlásenie kanadských biskupov po rozhodnutí Najvyššieho súdu, ktorý stanovil, že vláda a parlament majú plné právo meniť a vydávať zákony ohľadom homosexuálnych manželstiev.

Kňazom, pastorom, či farárom, ale zostáva právo odmietnuť vyslúženie takéhoto zväzku, ak je to proti ich presvedčeniu.

Ako je známe v Kanade súdy v šiestich z desiatich provincií povolili uzatváranie zväzkov medzi osobami rovnakého pohlavia. Chýba iba celonárodný zákon, ktorý by riešil túto problematiku.

Proti takémuto zákonu sa však postavili v minulých dňoch katolícki biskupi, ktorí zdôraznili odmietnutie novej definície manželstva.

Vo vyhlásení biskupi berú na vedomie rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktorý vlastne postúpil rozhodnutie v tejto veci parlamentu.

Oceňujú tiež, že náboženskí predstavitelia majú slobodnú voľbu v tejto matérii, a tak sú chránení od akéhokoľvek nátlaku zo strany štátu.All the contents on this site are copyrighted ©.