2004-12-13 08:39:06

Prímas Poľska kardinál Jozef Glemp sa dožíva 75 rokov


Poľsko:Varšavský arcibiskup a poľský prímas, kardinál Jozef Glemp sa 18. decembra dožíva 75 rokov života. Kardinál Glemp bol až do marca 2004 predsedom Biskupskej konferencie Poľska.

Narodil sa roku 1929 v Inowroclawi ako syn baníka. Teológiu vyštudoval v Poznani. Tam bol aj roku 1956 vysvätený za kňaza. V štúdiách pokračoval v Gniezdne a v Ríme. Pôsobil ako právnik na Rímskej rote. Do Poľska sa vrátil v roku 1967. Do roku 1979 pracoval ako referent pre právne otázky na sekretariáte kardinála Wyszinského.

Roku 1979 sa stal pomocným biskupom a o dva roky neskôr arcibiskupom Gniezdnianskej a Varšavskej diecézy.

Za kardinála ho pápež Ján Pavol II. menoval roku 1983.

V čase komunizmu sledoval kardinál Glemp kurz prísneho oddelenia štátu a Cirkvi, energicky sa staval proti porušovaniu ľudských práv, ale vyhýbal sa výraznej podpore nezávislých odborov Solidarita.

„Nemám nijakú osobnú ctižiadosť. Som jednoduchý človek a chcel by som ním zostať,“ - povedal Jozef Glemp krátko po svojom menovaní za arcibiskupa a prímasa Poľska.

Po rozpade východného bloku sa neváhal vyjadriť k spoločenským problémom krajiny. Odsudzoval rastúcu priepasť medzi chudobnými a bohatými, kriticky sledoval návrat bývalých komunistov k moci, najmä po volebnom víťazstve Kwasniewského.

Za jeho zásluhu sa považuje úspešný zásah cirkvi na ústavnom súde proti potratovému zákonu ľavice ako aj uzavretie konkordátu medzi Poľskom a Svätou stolicou roku 1998.

V roku 2000 vo svojej „veľkej prosbe o odpustenie“ uviedol omyly kňazov a ich sympatie s antisemitskými výrokmi. Ospravedlnil sa aj za prípady neznášanlivosti medzi rehoľníkmi a duchovnými, za ich sklon k materializmu, ale aj za ich spoluprácu s bývalým komunistickým režimom. Kriticky sa vyjadril, že až okolo desať percent duchovných kolaborovalo s komunistickým systémom, a tak si chceli zabezpečiť pokojný život.

Vyjadril ľútosť, že nedokázal zachrániť život kňaza Jerzyho Popieluszku zavraždeného tajnou políciou a dodal: „Nech mi Boh odpustí“.

V poslednej dobe sa kardinál viackrát dožadoval morálnej obnovy Poľska a kritizoval, že strany sa nestarajú o blaho národa, ale bojujú o moc a vládne korupcia.

Po prevrate v roku 1989 bol spočiatku skeptický voči západnej orientácii poľskej spoločnosti, ale nakoniec podporil vstup svojej krajiny do EÚ v zmysle želania pápeža.All the contents on this site are copyrighted ©.