2004-12-10 08:49:20

Integrácia utečencov nie je jednoduchou záležitosťou


Vatikán:V tlačovom stredisku Svätej stolice bolo vo štvrtok 9. decembra predstavené posolstvo Jána Pavla II. k 91. Svetovému dňu utečencov, ktorý budeme sláviť 16. januára 2005.

Témou posolstva je kultúrna integrácia utečencov.

Posolstvo predstavili, kardinál Štefan Fumio Hamao, predseda Pápežskej rady pre migrantov a itinerantov spoločne so sekretárom spomínanej rady arcibiskupom Agostinom Marchettom.

Ján Pavol II. v úvode posolstva zdôrazňuje, že kultúrna integrácia utečencov je problémom, ktorý sa ťažko definuje a ešte ťažšie realizuje v praktickom živote.

V tejto súvislosti uvádza inštrukciu Pápežskej rady pre migrantov a itinerantov „Erga migrantes caritas Christi“.

V nej je integrácia predstavená nie ako asimilácia, ktorá vedie človeka k zabudnutiu vlastnej kultúrnej identity. Stretnutie s druhými by ho malo priviesť k objaveniu tajomstva, k otvoreniu a prijatiu pozitívnych hodnôt.

Je to dlhý proces, ktorý je zameraný na formovanie spoločností a kultúr, aby sa stali odrazom mnohých foriem Božích darov ľuďom.

Svätý Otec v ďalšej časti uvádza, že „utečenci v tomto procese musia vykonať potrebné kroky, aby sa začlenili do spoločnosti. Medzi nimi osvojiť si jazyk, prispôsobiť sa zákonom a pracovným nárokom. Tak sa vyhnú izolovanosti“.

Ján Pavol II. v posolstve upozorňuje, aby z tohto procesu boli vylúčené modely asimilácie, ako aj modely marginalizácie utečencov a postoje, ktoré môžu viesť až k apartheidu.

„Je potrebný dialóg medzi ľuďmi rôznych kultúr, ktorý bude viac ako iba jednoduchá tolerancia či sympatia. Kresťania, verní svojmu presvedčeniu, sa nemôžu vzdať ohlasovania Kristovho evanjelia všetkým ľuďom. Musia to samozrejme robiť rešpektovaním svedomia druhých, uplatňovaním metódy lásky, ako to už prvým kresťanom odporúčal svätý Pavol“ - uviedol okrem iného v posolstve na Svetový deň utečencov Ján Pavol II.All the contents on this site are copyrighted ©.