2004-12-09 09:31:38

Ján Pavol II. vyjadril duchovnú blízkosť veriacim v Iraku


Vatikán:Na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, sa Svätý Otec objavil v okne svojej pracovne, aby sa spolu s prítomnými veriacimi na Námestí svätého Petra pomodlil Anjel Pána. Predtým ich pozdravil týmito slovami:

Celá krásna si Mária!

Pred 150 rokmi, 8. decembra 1854, blahoslavený pápež Pius IX. vyhlásil dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie.

Toto jej privilégium, že bola uchránená od dedičného hriechu, znamená, že ona je prvý človek, ktorého vykúpil Ježiš Kristus, jej Syn. Jej nežná krása, odraz tej Kristovej, je zárukou pre všetkých veriacich, že Božia milosť zvíťazila nad hriechom a smrťou.

Nepoškvrnené počatie sa v každom časom javí ako svetelný maják pre ľudstvo. Aj na začiatku tretieho tisícročia nás vedie, aby sme verili a dúfali v Boha, v jeho spásu a vo večný život. Osvecuje najmä cestu Cirkvi, ktorá pracuje na novej evanjelizácii.

Dnes popoludní, už tradične na Španielskom námestí, zverím Panne Márii, Nepoškvrnenej Matke Slova, ktoré sa stalo telom, mesto Rím i celý svet. Jej mocný príhovor so synovskou dôverou teraz budeme vzývať v modlitbe Anjel Pána.

Po požehnaní Ján Pavol II. ešte dodal:

„Včera večer, v Mosule v Iraku, bol zničený jeden arménskokatolícky kostol i Chaldejský arcibiskupský úrad.

Vyjadrujem svoju duchovnú blízkosť veriacim, ktorí sú otrasení týmto atentátom a prosím Pána na príhovor Nepoškvrnenej Panny Márie, aby sa milovaný iracký ľud mohol konečne dožiť času zmierenia a pokoja.

Pozdravujem všetkých prítomných, najmä členov Pápežskej Akadémie Nepoškvrnenej, ktorých vedie kardinál Andrzej Maria Deskur.

Moji drahí, v dnešný sviatočný deň som vám osobitne blízko. Modlím sa za vás a povzbudzujem vás vytrvať vo vašej úcte k Nepoškvrnenej Panne Márii. Nech vám všetkým vyprosí túžené milosti.“All the contents on this site are copyrighted ©.