2004-12-08 09:10:51

Zoznámte sa s duchovným bohatstvom katolíckej viery


Veľká Británia:Umožniť zoznámiť sa veľkým duchovným bohatstvom katolíckej viery tomu, kto neverí a nie je členom Cirkvi – je počas tohto adventného obdobia cieľom katolíckej agentúry na podporu evanjelizácie pri Biskupskej konferencii Anglicka a Walesu.

Ide o publikáciu, ktorá obsahuje osobné svedectvá ľudí rozličného veku, pohlavia a povolania, ktorí v staršom veku objavili veľkosť viery.

Okrem toho v publikácii možno nájsť úvahy o duchovnom a pravom kresťanskom zmysle Vianoc, vianočné tradície atď.

„Living Faith Stories“ Publikácia, ktorú agentúra vydala, sa rozdáva všetkým záujemcom zdarma.All the contents on this site are copyrighted ©.