2004-12-08 08:54:06

Kardinál Ruini oslávil zlaté kňazské jubileum


Vatikán:V utorok 7. decembra oslávil zlaté kňazské jubileum, vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu, kardinál Camillo Ruini.

Slávnostnú svätú omšu, spoločne s rímskym duchovenstvom, slúžil v patriarchálnej Lateránskej bazilike svätého Jána.

Kardinál Ruini pozval na túto slávnosť aj nitrianskeho sídelného biskupa, kardinála Jána Chryzostoma Korca, s ktorým bol spoločne kreovaný za kardinála v roku 1991.

Kardinál Korec nám dal k dispozícii blahoprajný list, ktorý pri tejto príležitosti poslal vikárovi Svätého Otca pre Rímsku diecézu. Okrem iného v ňom píše:

Pán kardinál,

Som šťastný, že Vás môžem pozdraviť pri krásnom jubileu 50. výročia Vášho kňazstva. V deň 7. decembra 2004 budem duchovne s Vami, Eminencia, v Lateránskej bazilike tak, že v tom istom čase chcem sláviť tajomstvo Eucharistie tu u nás na Hrade v Nitre a budem spolu s Vami ďakovať Pánovi za 50 rokov Vášho požehnaného kňazského života.

Na Vaše jubileum, Eminencia, som upozornil aj ostatných biskupov Slovenska s prosbou o memento. Nielen ja totiž, ale celá Cirkev na Slovensku Vám má za čo ďakovať.

Po dosiahnutí slobody od roku 1991 ste nám na Slovensku pomáhali neuveriteľne veľkoryso rok čo rok v mene Talianskej biskupskej konferencie veľkými finančnými sumami pri obnove nášho ateistami spustošeného života.

Eminencia, z celého srdca Vám za Vašu veľkorysosť ďakujem a ďakujeme. Cez Vás sme cítili, čo je to jedna, svätá, katolícka a apoštolská Cirkev. Vďaka Vám a Pán Boh zaplať!

V tomto duchu oznamujem, Eminencia, v diecéznom obežníku aj všetkým kňazom informáciu o Vašom jubileu a prosím ich, aby sa 7. decembra 2004 pri slávení Eucharistie vo farnostiach spojili v tom istom čase duchovne s Vami v Bazilike.

Eminencia, od konzistória 28. júna 1991 ste mi veľmi blízky. Preto Vás srdečne pozdravujem, blahoželám Vám, ďakujem Vám a som s Vami duchovne spojený pred Pánom.

kardinál Ján Chryzostom KorecAll the contents on this site are copyrighted ©.