2004-12-06 10:02:20

Teória veľkého tresku


Vatikán:„Teória ´veľkého tresku´ a evolučná teória neprotirečia katolíckej náuke o stvorení.“

Vyhlásila to Medzinárodná teologická komisia a jej uzávery priniesol prestížny časopis Spoločnosti Ježišovej La Civiltá Cattolica (č. 155, 6. novembra 2004, s. 254 a nasl.)

Práce v tejto oblasti trvali do roku 2000 a uzávery, ako sú teraz publikované, schválil predseda Medzinárodnej teologickej komisie, kardinál Jozef Ratzinger, prefekt Kongregácie pre náuku viery.

Článok má názov Spoločenstvo a služba a oponuje všeobecne vžitej téze, že kresťanská viera napomáhala zničenie životného prostredia priemyslovou spoločnosťou.

Na inom mieste sa autori textu zamýšľajú nad zákonnosťou zásahov do génov človeka, ale zdôrazňujú, že v istých prípadoch ako napríklad pri zistení Downovho syndrómu to môže znamenať pomoc pre príslušnú osobu. Súčasne však ostro odsudzujú genetickú manipuláciu s cieľom vytvorenia „nadčloveka“ ako aj umelé oplodnenie a klonovanie človeka.

Dokonca i tézu niektorých prírodovedcov o evolúcii radikálne prenechanej náhode a prirodzenému výberu živých tvorov, považuje komisia za zlúčiteľnú s kresťanskou vierou. Aj takýto proces selekcie mohol nastať iba preto, že ho inicioval Boh.

To isté platí aj pre vznik života človeka v priebehu evolúcie. Aj tento „ontologický skok“ vychádza v konečnom dôsledku od Boha ako Stvoriteľa.All the contents on this site are copyrighted ©.