2004-12-04 08:53:58

Radikálny laicizmus má k dialógu ďaleko


Rím:Tento týždeň sa vo Večnom meste konalo stretnutie delegátov saleziánskych provincií Európy. Zvolal ho generálny predstavený don Pascual Chavez.

Vzácnym hosťom stretnutia bol okrem iných aj kardinál Jozef Ratzinger. Vo svojom príhovore sa venoval dnešnej situácii v Európe, a okrem iného povedal:

„Mnoho laikov je síce pripravených viesť dialóg s Cirkvou, ale radikálny laicizmus má k dialógu ďaleko.

Radikálny laicizmus totiž uvažuje výlučne v ekonomických kategóriách, lebo svoj základ má v predstave absolútnej slobody, o vývoji človeka hlása úplnú náhodu i to, že vo svojom správaní sa nemusí riadiť nijakými normami.

Preto tiež považuje za dovolené akékoľvek experimenty a na človeku je tiež aj rozhodnutie o vlastnej pohlavnej príslušnosti.

Radikálny laicizmus sa s obľubou odvoláva na osvietenskú tradíciu, ale predstavuje ju v karikatúre.

Radikálny laicizmus je protieurópsky v tom, že vymazáva z dejín úlohu Cirkvi.

V skutočnosti však kresťanstvo už od prvých storočí hlásalo primát slobody“, povedal okrem iného vo svojom vystúpení na pracovnom seminári saleziánskej rodiny kardinál Jozef Ratzinger.All the contents on this site are copyrighted ©.