2004-12-03 09:26:15

Úmysly apoštolátu modlitby na mesiac december


Všeobecný:Aby ľudia pokladali deti za vzácny Boží dar a aby im vždy prejavovali úctu, porozumenie a lásku.

Misijný:Aby vtelenie Ježiša Krista sa stalo vzorom pre skutočnú inkulturáciu evanjelia.All the contents on this site are copyrighted ©.