2004-12-02 09:22:24

Sväté miesta patria príslušným cirkevným inštitúciám, ktoré sú ich vlastníkmi


Svätá zem:„Kresťanské svätyne patria príslušným kresťanským cirkvám a cirkevným inštitúciám, ktoré sú ich vlastníkmi“ – upresňuje to nóta Kustódie Svätej zeme pre tlačovú agentúru Asia News.

Vyhlásenie chce rozptýliť pochybnosti o tzv. „príslušnosti svätých miest Arabom“. Ide najmä o tie miesta, ktoré sa nachádzajú na území Palestínskej samosprávy.

V minulých dňoch počas stretnutia v Ammáne o „Ohrození a perspektívach prežitia moslimských a kresťanských svätýň v Palestíne“, páter Kildani z Jordánska, ktorý zastupoval Jeruzalemský latinský patriarchát uviedol, že „kresťanské svätyne patria nielen kresťanom, ale aj všetkým Arabom, moslimom, či kresťanom“.

Kustódia Svätej zeme zdôrazňuje, že svätyne „v symbolickom zmysle môžu byť duchovným dedičstvom ľudstva, musí k tomu ale prísť tak, aby nebolo poškodené dedičné právo správcov miest“.

V tejto súvislosti páter Dávid Jaeger, hovorca kustódie upresnil, že „nejasnosť vyhlásení v Jordánsku by mohla viesť k manipulácii a nesprávnej interpretácii v celej Svätej zemi.

Práve v týchto dňoch sa Katolícka cirkev snaží dosiahnuť zrušenie izraelského zákona, ktorý jej zakazuje odvolať sa na súdy pri obrane vlastníctva posvätných miest. Je potrebné, aby bolo Cirkvi uznané plné vlastnícke právo svätýň, ktoré spravuje“.All the contents on this site are copyrighted ©.