2004-12-02 09:16:18

Úlohy otca a matky sú neoddeliteľné


Katar:Kardinál Alfonso Lopez Trujillo, predseda Pápežskej rady pre rodinu vystúpil v utorok 30. novembra na medzinárodnej konferencii o rodine v meste Doha. Vo svojom príspevku na tému: „Vzájomné dopĺňanie mužov a žien - budovať na schopnostiach matky a otca“, kardinál Trujillo zdôraznil, že úlohy matky a otca sú neoddeliteľné.

„Úlohy otca a matky sa dopĺňajú a sú neoddeliteľné. Oni predpokladajú vytvorenie osobitných medziľudských vzťahov medzi deťmi a rodičmi“.

Kardinál ďalej pripomenul, že „rodina ako prirodzená spoločnosť existuje ešte pred štátom a pred akoukoľvek inou politickou či právnou inštitúciou. Preto originalita a identita rodiny založenej na manželstve musí byť uznaná aj politickými predstaviteľmi.

"Sme veľmi znepokojení dramatickým znehodnotením materstva v našej spoločnosti“ – uviedol ďalej kardinál.

„Rovnako aj úloha otca vo výchovnom poslaní rodiny je veľmi významná“.

„Pri ochrane rodiny štátom, jeho skutočné záujmy sa zhodujú s jej záujmami. Je to predovšetkým rodina, kde sa formuje ľudský kapitál na všetkých úrovniach“.

Medzinárodná konferencia sa konala pri príležitosti 10. výročia prvého medzinárodného roku rodiny. Zúčastnilo sa jej 1500 vedcov, predstaviteľov mimovládnych organizácií, občianskych a náboženských zástupcov a ďalší hostia.All the contents on this site are copyrighted ©.