2004-12-01 09:00:08

Kto sú svätí Gregor Naziánsky a Ján Chryzostóm


Rím:SvätýGregor Naziánsky, učiteľ Cirkvi, je vo Východnej cirkvi nazývaný „Teológ“.

Zomrel okolo roku 390. Pochovaný bol vo svojej rodnej dedine v blízkosti Kapadócie. Jeho ostatky potom preniesli do Konštantinopolu.

Podľa tradície bolo jeho telo neskôr privezené do Ríma niekoľkými mníškami, ktoré museli opustiť Konštantinopol kvôli prenasledovaniu v ôsmom storočí.

Počas celého stredoveku sa nachádzali v chráme Panny Márie na Marsovom poli.

11. júna 1580 boli prenesené do novej vatikánskej baziliky a zamurované do oltára v Gregorovej kaplnke.

Svätý Gregor Naziánsky bol po svätom Petrovi prvým svätcom, ktorého relikvie boli uložené a uctievané v novej bazilike.

SvätýJán Zlatoústyzomrel v exile v roku 407.

Jeho telesné ostatky boli 27. januára 438 umiestnené do byzantského chrámu svätých apoštolov v Konštantinopole, ktorý bol tradičným miestom pochovávania arcibiskupov a cisárov.

Následne, pravdepodobne po plienení mesta v roku 1204, boli relikvie prenesené do Ríma. Tu boli umiestnené v starej vatikánskej bazilike.

Pápež Urban VIII. v 17. storočí ich nechal umiestniť do kaplnky Chóru kanonikov.All the contents on this site are copyrighted ©.