2004-11-25 09:40:22

Laici sa majú angažovať vo farnosti


Vatikán:Vo Vatikáne sa v stredu 24. novembra začalo 21. Plenárne zhromaždenie Pápežskej rady pre laikov.

Téma stretnutia je „Objaviť skutočnú tvár farnosti“.

Zúčastňujú sa jej členovia a konzultori rady ako aj 60 účastníkov z celého sveta.

Práce plenárneho zhromaždenia sú rozdelené na tri zasadania. Svojim príhovorom ich otvoril mons. Stanislaw Rylko, predseda Pápežskej rady pre laikov.

Farnosť v súčasnej kríze by mala byť znovu objavená, predovšetkým laikmi, ako miesto bratskej Božej rodiny. V tak sekularizovanej spoločnosti akou je naša, zmysel príslušnosti k Cirkvi zoslabol. To má za následok aj oslabenie zmyslu patriť do niektorej farnosti. To je jedna z veľkých pastoračných výziev súčasnosti.

Téma plenárky vychádza z apoštolskej exhortácie Jána Pavla II. Christifideles laici v ktorej pápež potvrdzuje, že vo farnosti je prítomné a pracuje „tajomstvo“ Cirkvi.

„Farnosť nie je iba územie, či budova, ale hlavne Božia rodina. Tá, ako bratstvo, je oživovaná duchom jednoty. A nakoniec farnosť je založená na teologickej realite, pretože je Eucharistickým spoločenstvom“.

O úlohe laikov vo farnostiach arcibiskup Stanislaw Rylko, predseda Pápežskej rady pre laikov, pre Vatikánsky rozhlas uviedol:RealAudioMP3All the contents on this site are copyrighted ©.