2004-11-22 08:49:30

Deň klauzúrnych rehoľníkov a rehoľníčok


Vatikán:Nedeľa 21. novembra sa v celej Cirkvi slávila ako Svetový deň klauzúrnych rehoľníkov a rehoľných sestier. Tento deň je spojený s vydaním apoštolskej konštitúcie pápeža Pia XII. Sponsa Christi, ktorá vyšla 21. novembra 1950 a hovorí o apoštolskom charaktere kontemplatívneho života.

Spomínaný svetový deň sa prvý krát slávil v roku 1953. Pravidelne, každý rok 21. novembra, na základe rozhodnutia blahoslaveného pápeža Jána XXIII., od roku 1959.

Na celom svete v súčasnosti jestvuje vyše 3 500 klauzúrnych kláštorov. Na území Apeninského polostrova je ich takmer 500. Rehoľníc, ktoré žijú v klauzúre na všetkých svetadieloch je vyše 47 tisíc. Na vstup do kláštorov sa pripravuje 8 100 noviciek a postulantiek.

Talianska cirkev má 6 672 klauzúrnych sestier a 321 noviciek. Najviac kláštorov tu majú františkánky 114.All the contents on this site are copyrighted ©.