2004-11-22 08:59:16

30 rokov trvania oslávil zbor sv. Cyrila a Metoda v Bratislave


Slovensko: Spevácky zbor pri kostole sv. Cyrila a Metoda v Bratislave si v sobotu 20. novembra pripomenul 30 rokov svojho trvania.

Pestrosť hudobných žánrov bola a je veľmi široká a slúžila okrem oslavy Boha aj na vyjadrenie osobného pocitu viery a tlmočenie názorov na životné problémy. Atraktívnosť hudby a úprimnosť textov, spolu s príhovormi pátra Jozefa Doležala, redemptoristu, boli tým magnetom, ktorý do kostola sv. Cyrila a Metoda priťahoval predovšetkým mladých ľudí.

Prostredie kostola sv. Cyrila a Metoda priťahovalo mladých ľudí a to neušlo ani pozornosti vtedajšej normalizačnej vrchnosti. Obštrukcie pokročili až tak ďaleko, že v roku 1978 pátrovi Doležalovi odobrali štátny súhlas na vykonávanie duchovnej činnosti.

Po niekoľkých mesiacoch, počas ktorých vykonával duchovnú správu páter Ján Janok, nastúpil do kostola ako posila jezuitský páter Zdenko Homolka. Jeho intelektuálne náročné kázne priťahovali do kostola ďalších mladých ľudí, z ktorých mnohí obohatili spevácky zbor.

Po odobratí štátneho súhlasu aj pátrovi Homolkovi nastúpil do kostola páter Milan Bubák, verbista, ktorý tu bol v rokoch 1983-1988.

Politický vývoj po novembri 1989 mal zásadný vplyv aj na situáciu v kostole sv. Cyrila a Metoda a na činnosť speváckeho zboru. Začiatkom roku 1990 správu kostola opäť prevzal rád redemptoristov a s nimi sa do kostola vrátil aj páter Doležal.All the contents on this site are copyrighted ©.