2004-11-20 08:52:49

40. výročie koncilového dekrétu Orientalium Ecclesiarum


Rím:Pri príležitosti 40. výročia koncilového dekrétu Orientalium Ecclesiarum na pôde pápežského východného inštitútu prebieha dvojdňový seminár o jeho význame.

Seminár sa začal vo štvrtok v neskorých popoludňajších hodinách úvodnou prednáškou jezuitu, rektora inštitútu, pátra Hectora Valla Vilardella.

Zaujímavá bola prednáška archimandritu Ignáca Dicka z Alepa v Sýrii na tému ako zachovať vernosť Rímu a východnej tradícií.

V piatok 19. novembra mal prednášku aj prof. Cyril Vasiľ, dekan fakulty východného cirkevného práva. Jej názov znel: Východní patriarchovia a štruktúra východných cirkví v Orientalium Ecclesiarum.All the contents on this site are copyrighted ©.