2004-11-14 09:39:31

Generálny predstavený saleziánov na Slovensku


Slovensko:V piatok pricestoval naštvordňovúnávštevu Slovenskej republiky generálny predstavený saleziánov, páter Pascual Chavez.Saleziáni don Bosca, oslavujú 80 rokov svojej prítomnosti na Slovensku. Navštívil Košice a Bratislavu a stretol sa s mladými ľuďmi, so zástupcami tretieho sektora a s cirkevnými i politickými predstaviteľmi. Saleziáni don Bosca pôsobia na Slovensku od septembra 1924. V súčasnosti rozvíjajú svoju činnosť v 22 strediskách od Michaloviec až po Bratislavu. Vedú aj jednoSOU v Žiline a jedno gymnázium v Šaštíne.Spoločne s ďalšími cirkevnými spoločenstvami a mládežníckymi občianskymi združeniami zameriavajú svoju systematickú činnosť na výchovu mladého človeka, ako čestného občana a dobrého kresťana.All the contents on this site are copyrighted ©.